Infrastruktur 

Här införs efterhand information om statligt planeringsunderlag kring dricksvatten, energidistribution, informationsteknologi, krisberedskap och säkerhet samt transporter.

Planeringsunderlag

Följ länkarna nedan för att komma till information om planeringsunderlag kring:

Dricksvatten

Energidistribution

Informationsteknologi

Krisberedskap och säkerhet

Transportsystem

Kontakta oss

Marita Alatalo
Marita punkt Alatalo snabela lansstyrelsen punkt se¤Marita punkt Alatalo snabela lansstyrelsen punkt se
010-2254511