Infrastruktur

Här införs efterhand information om statligt planeringsunderlag kring energidistribution, informationsteknologi, krisberedskap och säkerhet samt transporter.

Planeringsunderlag

Följ länkarna nedan för att komma till information om planeringsunderlag kring:

Avfallshantering.

Avloppshantering.

Dricksvatten.

Energidistribution.

Informationsteknologi.

Krisberedskap och säkerhet.

Transportsystem.