Samhällsplanering och kulturmiljö 

Gamla fängelset i Umeå
Gamla fängelset i Umeå. I bakgrunden skymtar arkitekthögskolan

Länsstyrelsens arbete med samhällsplanering ska bidra till att skapa goda och trygga levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö för länets invånare och besökare. Kulturmiljön är en del av samhällets historia; den ger kontinuitet i vardagen och ökar människors förståelse för sin omvärld.

 

Kontakta oss

En väg in
Ärenden som skickas via e-post ska gå till vår centrala e-postadress:
vasterbotten snabela lansstyrelsen punkt se¤vasterbotten snabela lansstyrelsen punkt se

OBS! Vi har för närvarande en begränsning för inkommande e-post på 11,3 Mb. Skickar du större filer än så rekommenderas Sprend (undantaget sekretessbelagda handlingar). Om du packar ihop filer, använd ZIP-format.

Övergripande information om vårt arbete med kulturmiljövård.

Båken på Rataskär

Planeringsunderlag som rör Västerbottens län.

Information om riksintressen i länet.