Publikationer 

Klicka på rubrikerna för att få mer information om publikationen, eller ladda ner den direkt från träfflistan.

Publikationsfiler öppnas i nytt fönster.

Urval: Broschyrer/foldrarRensa urval
Din sökning gav 77 träffar
 • Att söka tillstånd till miljöfarlig verksamhet

  Många verksamheter kräver tillstånd enligt miljöbalken för att få startas och drivas. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Verksamheter med miljöpåverkan

  Att söka tillstånd (546 kB)

 • Stöd för företagens arbete med jämställdhetsplaner

  Diskrimineringslagen anger att arbetsgivare med 25 eller fler anställda har en skyldighet att vart tredje år upprätta en skriftlig jämställdhetsplan. I jämställdhetsplanen ska de mål och åtgärder beskrivas som arbetsplatsen behöver för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Näringsliv & föreningar

  Ämnesområde Företagsstöd

  Stöd för företagens framtagande av arbete med jämställdhetsplaner2 (3 MB)

 • Fjällfiske 2015

  Information om vad som gäller vid fiske i statens vatten i Västerbottensfjällen. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske, Skyddad natur

  Fjallfiske 2015 WEBB (4 MB)

 • Scharinska villan

  Historik över byggnadsminnet Scharinska villan i Umeå stad. Huset uppfördes av affärsmannen Egil Unander-Scharin och ritades av arkitekten Ragnar Östberg. Skriften är en sammanställning av historik, byggnadsbeskrivning och ändringar genom tiderna, och delvis finansierad av Umeå kommun. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Skyddad bebyggelse

  Scharinska villan folder 2015 (3 MB)

 • Stöd till företag 2015

  Information om
  • Regionalt bidrag till företagsutveckling
  • Regionalt investeringsstöd
  • Innovationsfinansiering
  • Kommersiell service
  • Stöd i landsbygdsprogram 2014-2020
  • Stöd i Havs- och fiskeriprogram 2014-2020
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Näringsliv & föreningar

  Ämnesområde Företagsstöd

  Stöd till företag 2015 (2 MB)

 • Söka bidrag till kulturmiljövård

  Informationsfolder om bidrag till kulturmiljövård, färdigställd 2014 och tryckt 2015. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Byggnadsvård

  Bidrag till kulturmiljövård folder (408 kB)

 • I Västerbottens natur 2014

  Naturvårdsenhetens årsberättelse. För andra året i rad presenterar vi årets arbete i en lättillgänglig folder där vi berättar vad vi gjort för natur, djur, rennäring, jakt och fiske under året. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske, Friluftsliv, Hotade växter och djur, Jakt och vilt, Rovdjur, Skyddad natur, Motortrafik i naturen

  I Västerbottens natur 2014 (4 MB)

 • Fornlämningar och lagskydd 2014

  Samhällets målsättning är att för framtiden bevara de lämningar efter äldre mänsklig verksamhet som ännu finns kvar i landskapet. Därför har fornlämningar ett starkt lagskydd. I denna folder beskrivs översiktligt situationer och begrepp samt vanliga fornlämningar som en exploatör kan komma i kontakt med. Denna version av foldern ersätter den från 2008.

  Fornlämningar och lagskydd
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Arkeologi och fornlämningar

  Fornlämningar och lagskydd (948 kB)

 • Vindelfjällen kartfolder - engelska

  Fakta och information om Vindelfjällen på engelska med ny, uppdaterad karta.

  Kontakta Länsstyrelsen för beställning av tryckta exemplar.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske, Friluftsliv, Jakt och vilt, Skyddad natur

  vindelfjallen_engelsk_0612_liten (2 MB)

 • Vindelfjällen kartfolder

  Fakta, information och ny, uppdaterad karta över Vindelfjällen.

  Kontakta Länsstyrelsen för beställning av tryckta exemplar.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske, Friluftsliv, Jakt och vilt, Skyddad natur

  vindelfjallen_svensk_0612_liten (2 MB)

 • Ett jämställt Västerbotten

  En länsstrategi är ett sätt att samla de aktörer som
  finns i länet kring ett gemensamt arbete för jämställdhet
  och gemensamma mål samt peka ut vilka
  områden som behöver arbetas med. Länsstyrelsen
  Västerbotten har det regionala ansvaret att samordna
  och stötta detta arbete.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  Ett jämställt Västerbotten (2 MB)

 • Utflyktsguide från kust till fjäll i Västerbottens län - utökad upplaga

  En vägledning till 46 av Västerbottens naturreservat. Besöksinformation, kuriosa och kartor för varje naturreservat.

  Kontakta Länsstyrelsen för beställning av tryckt exemplar.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Friluftsliv, Skyddad natur

  Utflyktsguide - från kust till fjäll i Västerbottens län utökad upplaga (5 MB)

 • I Västerbottens natur 2013

  I årsberättelsen ”I Västerbottens natur 2013” sammanfattas naturvårdsenhetens arbete under 2013. Det handlar om allt från bildande av nya naturreservat till naturvårdsbränning och utbytta broar i fjällen. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Djurskydd, Fiske, Friluftsliv, Hotade växter och djur, Jakt och vilt, Rovdjur, Skyddad natur, Smittskydd, Motortrafik i naturen

  I Västerbottens natur 2013 webb (4 MB)

 • Kvinnor och män i belysning 2013

  Denna faktabok visar på hur livsvillkoren ser ut för kvinnor
  och män i Västerbottens län. De val vi gör påverkas
  fortfarande av vår könstillhörighet. Jämställdhet handlar om
  makt, inflytande och strukturer men även om hur vi fördelar
  resurser så att kvinnor och män, flickor och pojkar ges samma
  rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla
  områden.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2013

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  Kvinnor och män i belysning 2013 (903 kB)

 • Kräftpest i Umeälven

  Information, regler och riktlinjer. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske, Smittskydd

  Kraftpestfolder2013 (530 kB)

 • Skogsriket - från ord till handling

  I Västerbotten finns både mycket skog och många kreativa människor. Därför är det ingen slump att Skogskonferensen hålls här. Under konferensen presenteras hur Västerbotten på regional nivå jobbat med regeringens vision Skogsriket. Den tillsatta referensgruppen har arbetat med en regional färdplan sedan januari och utgått från orden förändring, förädling och förnyelse. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2012

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Landshövding och länsledning

  Skogsriket - från ord till handling (2 MB)

 • Fjällfiskekatalogen 2013

  Denna fiskeguide är en översiktlig sammanställning över
  vilka statliga vatten som upplåts under 2013. På kartorna är sjöar och vattendrag som helt eller delvis upplåts av Länsstyrelsen markerade.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske

  Fjallfiskeguiden_2013_webb (2 MB)

 • Utformning av ekologiskt anpassade vägpassager

  Här beskriver vi kännetecknen hos vandringshindrande
  passager, ger förslag på hur man åtgärdar dessa samt hur
  man utformar nya vägpassager för att minimera deras
  påverkan på vattendragen. Rekommendationerna har tagits
  fram av Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten,
  Skogsstyrelsen Region Nord samt Trafikverket Region Nord.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2012

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål

  Utformning av ekologiskt anpassade vägpassager (1 MB)

 • Fiske vid Västerbottens kust 2015

  En sammanställning av fiskeregler. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske

  Fiske vid Västerbottens kust 2015 (401 kB)

 • Goda Västerbotten 2012

  Följ med på resa i matlänet Västerbotten. Fika på små caféer som bara är kända av ortsbefolkningen. Handla råvaror i gårdsbutiker och ät gott på någon av länets restauranger som kan ha både en unik miljö och god mat. Kartan visar bara ett axplock av alla länets gårdsbutiker, caféer och restauranger.

  Broschyren finns även att ladda ner på engelska.

  The folder is also available for downloa ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2012

  Kategori Lantbruk & landsbygd, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk, Om länet

  Goda Västerbotten 2012 (687 kB)

  Delicious Västerbotten 2012 (696 kB)