Publikationer 

Klicka på rubrikerna för att få mer information om publikationen, eller ladda ner den direkt från träfflistan.

Publikationsfiler öppnas i nytt fönster.

Urval: Broschyrer/foldrarRensa urval
Din sökning gav 67 träffar
 • I Västerbottens natur 2013

  I årsberättelsen ”I Västerbottens natur 2013” sammanfattas naturvårdsenhetens arbete under 2013. Det handlar om allt från bildande av nya naturreservat till naturvårdsbränning och utbytta broar i fjällen. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Djurskydd, Fiske, Friluftsliv, Hotade växter och djur, Jakt och vilt, Rovdjur, Skyddad natur, Smittskydd, Motortrafik i naturen

  I Västerbottens natur 2013 webb (4 MB)

 • Kvinnor och män i belysning 2013

  Denna faktabok visar på hur livsvillkoren ser ut för kvinnor
  och män i Västerbottens län. De val vi gör påverkas
  fortfarande av vår könstillhörighet. Jämställdhet handlar om
  makt, inflytande och strukturer men även om hur vi fördelar
  resurser så att kvinnor och män, flickor och pojkar ges samma
  rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla
  områden.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2013

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  Kvinnor och män i belysning 2013 (903 kB)

 • Kräftpest i Umeälven

  Information, regler och riktlinjer. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske, Smittskydd

  Kraftpestfolder2013 (530 kB)

 • Skogsriket - från ord till handling

  I Västerbotten finns både mycket skog och många kreativa människor. Därför är det ingen slump att Skogskonferensen hålls här. Under konferensen presenteras hur Västerbotten på regional nivå jobbat med regeringens vision Skogsriket. Den tillsatta referensgruppen har arbetat med en regional färdplan sedan januari och utgått från orden förändring, förädling och förnyelse. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2012

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Landshövding och länsledning

  Skogsriket - från ord till handling (2 MB)

 • Fjällfiskekatalogen 2013

  Denna fiskeguide är en översiktlig sammanställning över
  vilka statliga vatten som upplåts under 2013. På kartorna är sjöar och vattendrag som helt eller delvis upplåts av Länsstyrelsen markerade.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske

  Fjallfiskeguiden_2013_webb (2 MB)

 • Utformning av ekologiskt anpassade vägpassager

  Här beskriver vi kännetecknen hos vandringshindrande
  passager, ger förslag på hur man åtgärdar dessa samt hur
  man utformar nya vägpassager för att minimera deras
  påverkan på vattendragen. Rekommendationerna har tagits
  fram av Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten,
  Skogsstyrelsen Region Nord samt Trafikverket Region Nord.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2012

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål

  Utformning av ekologiskt anpassade vägpassager (1 MB)

 • Fiske efter kusten 2014

  En sammanställning av fiskeregler. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske

  Fiske vid Västerbottens kust 2014 (330 kB)

 • Goda Västerbotten 2012

  Följ med på resa i matlänet Västerbotten. Fika på små caféer som bara är kända av ortsbefolkningen. Handla råvaror i gårdsbutiker och ät gott på någon av länets restauranger som kan ha både en unik miljö och god mat. Kartan visar bara ett axplock av alla länets gårdsbutiker, caféer och restauranger.

  Broschyren finns även att ladda ner på engelska.

  The folder is also available for downloa ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2012

  Kategori Lantbruk & landsbygd, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk, Om länet

  Goda Västerbotten 2012 (687 kB)

  Delicious Västerbotten 2012 (696 kB)

 • Etablering av nyanlända

  Informationsfoldrar som beskriver länsstyrelsernas arbete och uppdrag med etablering av nyanlända.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2012

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration

  integrationsfolder-webb (212 kB)

 • Ensamkommande barn

  Informationsfoldrar som beskriver länsstyrelsernas arbete och uppdrag med ensamkommande barn. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2012

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration

  ensamkommande-barn-webb (214 kB)

 • Fjällfiske 2012

  Översiktlig sammanställning med kartor över de fiskevatten ovanför odlingsgränsen som staten upplåter under 2012. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2012

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske

  Fjallfiskeguiden_2012_web (2 MB)

 • Vill du påverka utbyggnaden av vindkraften?

  Information om tillståndsprocessen för en stor vindkraftsanläggning på land och när du kan göra din röst hörd! Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2011

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Planfrågor

  Vill du påverka utbyggnaden av vindkraften? (utskriftsvänlig version) (310 kB)

  Vill du påverka utbyggnaden av vindkraften? - Större format (302 kB)

 • Vad kännetecknar ett bra samråd? Informationsbroschyr

  Checklista för ett bra samråd. Sammanställning av rapporten Meddelande nr 2:2011 Vad kännetecknar ett bra samråd? Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2011

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Planfrågor

  Checklista: Vad kännetecknar ett bra samråd? (1 MB)

 • Regional anpassning av bestämmelser för strandskydd

  Tips på hur LIS-områden - Landsbygdsutveckling I Strandnära områden - kan pekas ut i Västerbottens län. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2011

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Planfrågor

  Regional anpassning av bestämmelser för strandskydd (448 kB)

 • Goda Västerbotten 2011

  Följ med på resa i matlänet Västerbotten. Fika på små caféer som bara är kända av ortsbefolkningen. Handla råvaror i gårdsbutiker och ät gott på någon av länets restauranger som kan ha både en unik miljö och god mat. Kartan visar bara ett axplock av alla länets gårdsbutiker, caféer och restauranger.

  Broschyren finns även att ladda ner på engelska.

  The folder is also available for download ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2011

  Kategori Lantbruk & landsbygd, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk, Om länet

  Goda Västerbotten 2011 (2 MB)

  Delicious Västerbotten 2011 (3 MB)

 • Fakta om Västerbottens län 2011

  Vill du veta mer om Västerbottens län, ha lite fakta och statistik? Ja, då är förutsättningarna goda att du hittar det du söker i den här faktaboken.

  Den ger en god överblick och fakta om tillståndet i vårt stora län med de femton kommunerna. Här får du veta det mesta om Västerbotten. Hur mycket folk som bor och arbetar här, om vårt näringsliv, kommunikationer, geografi, utbildning, klimat m. ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2011

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Om länet

  Fakta_Vasterbotten_2011 (2 MB)

 • Landshövdingen samtalar - Kulturella och kreativa näringar

  Samtal på residenset den 28 april 2011

  Det tredje samtalet i denna serie handlar om de kulturella och kreativa näringarnas förutsättning att utvecklas och hitta
  nya former. I Västerbotten finns världsledande företag där kreativa människor och miljöer är en viktig del av
  länets attraktivitet och tillväxt.

  Västerbotten står inför stora utmaningar och därför har landshövdingen tagit initiati ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2011

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Landshövding och länsledning

  landshovdingen-samtalar-kreativa-naringar-folder (920 kB)

 • Vindelfjällen

  Vindelfjällen är ett av Europas största skyddade områden. Här finns enorma arealer öppen fjällhed, frodiga fjällbjörkskogar, våtmarker och lavrika granurskogar. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår:

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Vindelfjällen (508 kB)

 • Vindelälven

  Vindelälven är en av landets fyra nationalälvar. Älven och
  hela dess avrinningsområde är skyddad mot vattenkraftutbyggnad
  och överledning av vatten till andra vattendrag
  i naturresurslagen.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår:

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Vindelälven (887 kB)

 • Vindelfjällen - Juktådalen

  Juktådalen är en av dessa breda ostliga dalar mot fjällens ostsida som för det mesta koloniserades under början på 1800-talet. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår:

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Vindelfjällen - Juktådalen (655 kB)