Publikationer 

Klicka på rubrikerna för att få mer information om publikationen, eller ladda ner den direkt från träfflistan.

Publikationsfiler öppnas i nytt fönster.

Urval: Människa & samhälle, KrisberedskapRensa urval
Din sökning gav 9 träffar
 • Risk- och sårbarhetsanalys för Västerbottens län 2013

  Länsstyrelsen ska, som statlig myndighet, analysera hot och risker inom myndighetens ansvarsområde som synnerligen allvarligt kan försämra förmågan till verksamhet inom området.
  I analysen ska myndigheten särskilt beakta:
  - situationer som uppstår hastigt, oväntat och utan förvarning, eller en situation där det finns ett hot eller en risk att ett sådant läge kan uppstå,
  - situationer som kräve ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Människa & samhälle, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Krisberedskap, Vårt uppdrag

  Ladda hem (2 MB)

 • Utvärderingsrapport övning Vildälv

  Som ett led i att öka den samlade krishanteringsförmågan anordnade Länsstyrelsen Västerbotten en regional samverkansövning den 29 maj 2013, med risk för dammbrott i Skellefteälven som huvudscenario. Övningsmetoden var simulering med motspel vilket innebar att aktörerna befann sig på sina ordinarie ledningsplatser och hade möjlighet att kommunicera med varandra och med ett motspel. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Människa & samhälle, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Krisberedskap, Vårt uppdrag

  Ladda hem (7 MB)

 • Plan för hantering av kärnteknisk olycka

  Länsstyrelsen har ett utpekat ansvar för räddningstjänst vid en kärnteknisk olycka. Parallellt gäller även Länsstyrelsens geografiska områdesansvar som vid en sådan händelse bland annat skulle ställa oerhörda krav på samhällets information till allmänheten. Detta ställer i sin tur stora krav på att vi har en väl förberedd och övad krisorganisation. Det kräver också en god planering för arbetet me ... Typ: Planeringsunderlag Publiceringsår: 2013

  Kategori Människa & samhälle, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Krisberedskap

  Ladda hem (1 MB)

 • Risk- och sårbarhetsanalys för vattenförsörjningen i Västerbottens län 2011

  Dricksvattenförsörjningen är ett sårbart system som riskerar att utsättas för olika typer av störningar. Denna risk- och sårbarhetsanalys fokuserar på sex huvudsakliga risker; smittoutbrott, kemiskt utsläpp, ledningsbrott/läckor, översvämning och skyfall, elavbrott/eleffektbrist samt sabotage.

  Västerbottens läns dricksvattensystem analyseras utifrån sårbarhet och förmåga att hantera uppkomna ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Ladda hem (486 kB)

 • Risk- och sårbarhetsanalys för Västerbottens län 2011

  Länsstyrelsen analyserar årligen vilka händelser som kan leda till allvarliga kriser i länet, vilka konsekvenser dessa händelser kan leda till samt vilken förmåga Länsstyrelsen och samhället i övrigt har att hantera och motstå dessa. Arbetet sammanställs i en rapport, den regionala risk- och sårbarhetsanalysen för Västerbottens län.

  Målet med risk- och sårbarhetsanalysen är att vi ska ha en ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Ladda hem (791 kB)

 • Personsanering på skadeplats för Västerbottens län

  Slutversion. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Ladda hem (212 kB)

 • Ett förändrat klimat

  Mer vatten och större risker. Hur samhället kan anpassa sin palnering efter nya förhållanden - med höga flöder och översvämningar i fokus Typ: Rapporter Publiceringsår: 2007

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Ladda hem (641 kB)

 • Risk och sårbarhetsanalys för Västerbottens län

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2006

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Ladda hem (1 MB)

 • Risk och sårbarhetsanalys för Västerbottens län 2009

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Ladda hem (625 kB)