Publikationer 

Klicka på rubrikerna för att få mer information om publikationen, eller ladda ner den direkt från träfflistan.

Publikationsfiler öppnas i nytt fönster.

Din sökning gav 347 träffar
 • Nytt i naturen nr 3 2015

  Nytt i naturen är naturvårdsenhetens nyhetsbrev. Här samlas senaste nytt om friluftsliv, natur, djur, jakt och fiske i länet. Nyhetsbrevet kommer ut 4-6 gånger per år och skickas ut via e-post. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Läs webbversion av nyhetsbrevet

 • Ekonomiska stöd till företag 2014 - sammanställning

  Sammanställning av Länsstyrelsens företagsstöd 2014. Även tidigare års sammantsällningar. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Näringsliv & föreningar

  Ämnesområde Företagsstöd

  Ekonomiska stöd till företag 2014 (783 kB)

 • Stöd för företagens arbete med jämställdhetsplaner

  Diskrimineringslagen anger att arbetsgivare med 25 eller fler anställda har en skyldighet att vart tredje år upprätta en skriftlig jämställdhetsplan. I jämställdhetsplanen ska de mål och åtgärder beskrivas som arbetsplatsen behöver för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Näringsliv & föreningar

  Ämnesområde Företagsstöd

  Stöd för företagens framtagande av arbete med jämställdhetsplaner2 (3 MB)

 • Fjällfiske 2015

  Information om vad som gäller vid fiske i statens vatten i Västerbottensfjällen. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske, Skyddad natur

  Fjallfiske 2015 WEBB (4 MB)

 • Scharinska villan

  Historik över byggnadsminnet Scharinska villan i Umeå stad. Huset uppfördes av affärsmannen Egil Unander-Scharin och ritades av arkitekten Ragnar Östberg. Skriften är en sammanställning av historik, byggnadsbeskrivning och ändringar genom tiderna, och delvis finansierad av Umeå kommun. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Skyddad bebyggelse

  Scharinska villan folder 2015 (3 MB)

 • Norrbruk nr 5 2014

  En tidskrift som ges ut av lantbruksfunktionerna på länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten inom ramen för landsbygdsprogrammets kompetensutveckling.

  Innehållet utgörs av artiklar om odlingslandskapet och om diversifiering på landsbygden. Här annonseras även flertalet aktiviteter som genomförs av länsstyrelsen och andra aktörer.

  Ladda ner nr 5 2014 av Norrbruk nedan.
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Norrbruk nummer 5-2014 (2) (1 MB)

 • Norrbruk stödnummer nr 1 2015

  En tidskrift som ges ut av lantbruksfunktionerna på länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten inom ramen för landsbygdsprogrammets kompetensutveckling.

  Innehållet utgörs av artiklar om odlingslandskapet och om diversifiering på landsbygden. Här annonseras även flertalet aktiviteter som genomförs av länsstyrelsen och andra aktörer. Nedan kan du ladda ner senaste nr av Norrbruk.
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Norrbruk nr 1 2015 (1 MB)

 • Plan för sanering efter kärnteknisk olycka

  Denna saneringsplan behandlar Länsstyrelsen Västerbottens ansvar och strategier när det gäller saneringen av länet efter en kärnteknisk olycka. Planen är tänkt som ett strategiskt stöd för att planera saneringsverksamheten i ett skarpt läge. Saneringsplanen ska ses som ett tillägg till Länsstyrelsens Krisledningsplan och Plan för hantering av kärnteknisk olycka. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Plan för sanering efter kärnteknisk olycka (1 MB)

 • Regional oljeskyddsplan

  För oljeutsläpp till havs, i åar, sjöar
  och vattendrag i Västerbottens län.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Regional oljeskyddsplan (2 MB)

 • Årsredovisning 2014

  Länsstyrelsen Västerbottens årsredovisning 2014. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Om Länsstyrelsen

  2014 Årsredovining Västerbotten (2 MB)

 • Nytt i naturen nr 2 2015

  Nytt i naturen är naturvårdsenhetens nyhetsbrev. Här samlas senaste nytt om friluftsliv, natur, djur, jakt och fiske i länet. Nyhetsbrevet kommer ut 4-6 gånger per år och skickas ut via e-post. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Läs webbversion av nyhetsbrevet

 • Stöd till företag 2015

  Information om
  • Regionalt bidrag till företagsutveckling
  • Regionalt investeringsstöd
  • Innovationsfinansiering
  • Kommersiell service
  • Stöd i landsbygdsprogram 2014-2020
  • Stöd i Havs- och fiskeriprogram 2014-2020
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Näringsliv & föreningar

  Ämnesområde Företagsstöd

  Stöd till företag 2015 (1 MB)

 • Söka bidrag till kulturmiljövård

  Informationsfolder om bidrag till kulturmiljövård, färdigställd 2014 och tryckt 2015. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Byggnadsvård

  Bidrag till kulturmiljövård folder (408 kB)

 • ICBV årsrapport 2014

  Denna rapport utgör Informationscentralen för Bottniska vikens årliga verksamhetsrapportering till Havs och Vattenmyndigheten.

  Informationscentralens uppgift är att snabbt nå ut med information till berörda myndigheter, organisationer och allmänheten i samband med ovanliga händelser och akuta situationer i kust och hav. Det kan exempelvis röra sig om stora mängder alger i vattnet, s.k. algblo ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  ICBV årsrapport 2014 webb (1 MB)

 • I Västerbottens natur 2014

  Naturvårdsenhetens årsberättelse. För andra året i rad presenterar vi årets arbete i en lättillgänglig folder där vi berättar vad vi gjort för natur, djur, rennäring, jakt och fiske under året. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske, Friluftsliv, Hotade växter och djur, Jakt och vilt, Rovdjur, Skyddad natur, Motortrafik i naturen

  I Västerbottens natur 2014 (4 MB)

 • Fornlämningar och lagskydd 2014

  Samhällets målsättning är att för framtiden bevara de lämningar efter äldre mänsklig verksamhet som ännu finns kvar i landskapet. Därför har fornlämningar ett starkt lagskydd. I denna folder beskrivs översiktligt situationer och begrepp samt vanliga fornlämningar som en exploatör kan komma i kontakt med. Denna version av foldern ersätter den från 2008.

  Fornlämningar och lagskydd
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Arkeologi och fornlämningar

  Fornlämningar och lagskydd (948 kB)

 • Nytt i naturen nr 1 2015

  I Nytt i naturen samlas senaste nytt om allt från friluftsliv, skyddad natur, växter och djur till jakt och fiske i länet. Nyhetsbrevet kommer ut 4-6 gånger per år och skickas ut via e-post. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Läs webbversion av nyhetsbrevet

 • Skog, Klimat och Miljö - slutrapport

  Det treåriga projektet Skog, Klimat och Miljö (2012–2014) har via fyra olika delprojekt arbetat med att öka produktionen av förnybar energi, med ökad miljöhänsyn och effektiva klimatinsatser. Syftet har varit att öka skogstillväxten, liksom skogens klimatnytta. Projektets ambition har dessutom varit att utveckla kretsloppssystem mellan samhälle och skog samt att stärka och utveckla näringslivet i ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Skog Klimat Miljö slutrapport (5 MB)

 • Inventering av liten aspgelélav och hårig skrovellav i Västerbottens län 2014

  På uppdrag av Länsstyrelsen Västerbotten inventerades under 2014 arterna liten aspgelélav (Collema curtisporum) och hårig skrovellav (Lobaria hallii).

  Text och foto: Gudrun Norstedt, Skogsfruns naturinventeringar
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  Lavinventering 2014 (4 MB)

 • Uppföljning av arbetet med lövvärdetrakter inom åtgärdsprogram för hotade arter

  Sammanställning och uppföljning av arbetet med lövvärdetrakterna i Vindeln och Tjäderbergen.

  Författare: Emil Larsson

  Rapporten utgör en del i en praktikkurs inom biologiutbildningen på Umeå universitet, 15 hp
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  Uppföljning av arbetet med lövvärdetrakter (3 MB)