Miljön i fokus NU 2012 

Publiceringsår:
2012 
Läs nyhetsbrevet via länken nedan.

Länsstyrelsen nyhetsbrev om vad som händer inom miljö- och hållbarhetsarbetet i Västerbotten. Vi vill förmedla det miljö- och hållbarhetsarbete som sker på nationell, regional och lokal nivå. Informationen riktar sig till kommuner, statliga myndigheter, företag organisationer, universitet och allmänhet som alla är viktiga aktörer i arbetet för ett hållbart Västerbotten.

Om du vill prenumerera eller har synpunkter på innehållet, är du välkommen att kontakta oss på vasterbotten.nu@lansstyrelsen.se  
Övriga relaterade filer: