Analys av fisksamhället i Mellan-Rissjön och Svartvattnet år 2010 

ISBN/ISSN-nr:
0348-0291 
Publiceringsår:
2012 
Sidantal:
34 
Miljötillståndet i länets vatten följs från år till år genom att 13 referenssjöar nätprovfiskas med ett omdrev på tre år. Av dessa sjöar fiskas 2 i naturvårdsverkets regi inom den nationella miljöövervakningen, 7 av länsstyrelsen och 4 av Skellefte kommun. Antalet sjöar är emellertid litet och de ligger glest spridda över länet. Denna utvärdering syftar till att beskriva miljötillståndet och att i görligaste mån upptäcka storskaliga förändringar i tid och rum som kan vara effekter av miljöpåverkan.

Kontakta oss

Hasse Fängstam
Miljöanalysenheten
Hasse punkt Fangstam snabela lansstyrelsen punkt se¤Hasse punkt Fangstam snabela lansstyrelsen punkt se
010-2254351
070-6577160