Skötselförslag för Vindelns lövvärdetrakt

Löpnummer:
Meddelande nr 3
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
0348-0291
Publicerad:
2011
Sidantal:
35
Beskrivning av ett naturvårdsprojekt enligt landskapsstrategimodellen, genomfört inom ramen för arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter.

OBS! Rapporten har bilagor, klicka på rubriken så kan du också ladda ner dem.
Kommentar: