Landshövdingen samtalar - Kulturella och kreativa näringar

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2011
Sidantal:
20
Samtal på residenset den 28 april 2011

Det tredje samtalet i denna serie handlar om de kulturella och kreativa näringarnas förutsättning att utvecklas och hitta
nya former. I Västerbotten finns världsledande företag där kreativa människor och miljöer är en viktig del av
länets attraktivitet och tillväxt.

Västerbotten står inför stora utmaningar och därför har landshövdingen tagit initiativ till en serie samtal på
länsresidenset i Umeå för att diskutera kring viktiga framtidsfrågor för länets utveckling. Ambitionen är att ta
fram det bästa länet har för att stärka Västerbottens position.
Kommentar: