Ett förändrat klimat

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2007
Sidantal:
57
Mer vatten och större risker. Hur samhället kan anpassa sin planering efter nya förhållanden - med höga flöden och översvämningar i fokus.
Kommentar: