Årsredovisning 2005 

Diarienummer:
111-715-2006 
Publiceringsår:
2006 
Sidantal:
126 
Länsstyrelsen Västerbottens redovisning till regeringen för verksamheten 2005

Kontakta oss

Roland Svedberg
Ekonomichef
Ekonomienheten
Roland punkt Svedberg snabela lansstyrelsen punkt se¤Roland punkt Svedberg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2254213
070-5568595
Lena Adolfsson
Biträdande Länsråd och Controller
Ledningskansliet
Lena punkt Adolfsson snabela lansstyrelsen punkt se¤Lena punkt Adolfsson snabela lansstyrelsen punkt se