Länsstyrelsens organisation

Länsstyrelsen i Västerbottens län är en statlig myndighet med ca 240 anställda.

Verksamheten leds av landshövdingen med länsrådet Lars Lustig som ställföreträdande landshövding.

Länsstyrelsen är uppdelad i 6 enheter och 3 stödenheter som var för sig och tillsammans sköter olika delar av verksamheten. 

Länsstyrelsens organisationsschema

Enhetschefer

I uppställningen nedan finns cheferna inom de olika verksamheterna.
Ledningskansli

Kanslichef 

Vakant
Kommunikation Kommunikationschef
Jörgen Boman
Ekonomi Ekonomichef
Roland Svedberg
Enheter  
Landsbygd Enhetschef
Kajsa Berggren
Regional tillväxt

Enhetschef
Kennet Johansson

Naturvård Enhetschef
Naturvårdsdirektör
Björn Jonsson
Bitr. enhetschef
Peter Jonsson
T.f. Bitr. enhetschef
Anna Wenngren
Miljöanalys Enhetschef
Eva Mikaelsson
Bitr. enhetschef
Gunilla Forsgren Johansson
Miljö Enhetschef
Magnus Langendoen
Samhällsutveckling

Enhetschef
Anna-Lena Bergman

 Interna länkar