Länsstyrelsens organisation 

Länsstyrelsen i Västerbottens län är en statlig myndighet med ca 240 anställda.

Verksamheten leds av landshövdingen med länsrådet Lars Lustig som ställföreträdande landshövding.Länsstyrelsen är uppdelad i sju enheter som var för sig och tillsammans sköter olika delar av verksamheten. Ledningen har också ett kansli och ett kommunikationssekretariat och till sitt förfogande, samt stödfunktionerna ekonomi och administration.

Enhetschefer

I uppställningen nedan finns cheferna inom de olika verksamheterna.
Ledningskansli Kanslichef
Controller
Lena Adolfsson
Kommunikation Kommunikationschef
Jörgen Boman
Ekonomi Ekonomichef
Roland Svedberg
Enheter  
Landsbygd Enhetschef
Kajsa Berggren
Regional tillväxt

Enhetschef
Kennet Johansson

Naturvård Enhetschef
Naturvårdsdirektör
Björn Jonsson
Bitr. enhetschef
Peter Jonsson
Bitr. enhetschef
Johan Renström
Miljöanalys Enhetschef
Eva Mikaelsson
Bitr. enhetschef
Gunilla Forsgren Johansson
Miljö Enhetschef
Magnus Langendoen
Samhällsutveckling T. f. enhetschef
Peder Seidegård
Livsmiljö

Enhetschef
Curt Hörnqvist
Bitr. enhetschef
Maria Törnblom

Kontakta oss

Jörgen Boman
Kommunikationschef
Kommunikationsenheten
jorgen punkt boman snabela lansstyrelsen punkt se¤jorgen punkt boman snabela lansstyrelsen punkt se
010-2254237

Interna länkar