Landshövding och länsledning

Västerbottens landshövding är Magdalena Andersson. Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. Länsstyrelsens ledning består av landshövdingen tillsammans med länsrådet. 

Landshövdingen

 

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses ofta i ett sexårigt förordnande. Det kan förlängas om personen inte har uppnått pensionsåldern. En viktig uppgift för landshövdingen är att samordna den statliga verksamheten i länet. Landshövdingen ska även följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

Landshövdingar infördes i Sverige redan 1634, då Axel Oxenstierna delade in landet i olika kungliga områden (län).

Magdalena Andersson

Magdalena Andersson tillträdde som landshövding 1 november 2012. Hon har tidigare arbetat i privata näringslivet och varit riksdagsledamot. Hennes tidigare bostadsort var Jönköping. 


– Länsstyrelsen är en kunskapsorganisation. Här finns kompetens inom ett brett spektrum med ett 30-tal olika yrkeskategorier samlade, allt från arkitekter till veterinärer. Mitt mål är att vi som myndighet ska uppfattas som professionella och pålitliga, oberoende och trovärdiga samtidigt som vi ska vara en hjälpsam myndighet, säger Magdalena Andersson. Vi ska alltid utgå från dem vi är till för.

– Min roll är dubbel. Jag ska dels vara regeringens företrädare i länet, men jag ska också företräda länet gentemot regeringen. Därför är det viktigt att ha en bra dialog med länets olika aktörer från kommuner, organisationer och företag, avslutar Magdalena Andersson.

Länsrådet

 

I länet finns ett länsråd som leder det dagliga arbetet i Länsstyrelsen. Den personen fungerar också som landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare när hon eller han inte är i tjänst eller har förhinder. Länsrådet utses av regeringen efter normalt rekryteringsförfarande.

Länsråd Lars LustigLars Lustig

Lars Lustig är sedan hösten 2013 länsråd vid Länsstyrelsen Västerbotten. Lars har 23 år på ledande positioner inom högskolesektorn bakom sig, de senaste fem åren som universitetsdirektör vid Umeå universitet.

Länsrådets uppdrag är att tillsammans med Länsstyrelsens medarbetare vidareutveckla Länsstyrelsens interna processer och externa relationer. 

Lars har ett stort samhällsengagemang och en bred kompetens, dessutom mångårig erfarenhet från offentlig förvaltning. 

Lars Lustig är född i byn Kalvträsk, 13 mil nordväst i Umeå. Han växte upp i Boliden och hans bakgrund i länet har präglat honom, både som person och i de olika yrkesroller han haft. 

– Jag känner väldigt varmt för länet och denna del av landet. Jag känner stolthet att få jobba i och för Västerbottens län, säger Lars Lustig.

 

 Interna länkar