Utvecklingsmöjligheter

Länsstyrelsen verkar inom en ständigt föränderlig omvärld. Våra medarbetare behöver därför vara uppdaterade i nya regler och tillämpningar, varför också utveckling blir en naturlig del av anställningen.
Personlig utveckling
Varje medarbetare planerar med sin chef vilka kompetensutvecklingsinsatser den behöver under verksamhetsåret. Det kan gälla allt från kortare kurser till fritidsstudier på universitetet där arbetsgivaren står för utläggen.

Som medarbetare på länsstyrelsen så får du också lära dig mycket som är allmänbildande om bland annat rättssäkerhet, offentlighetsprincipen, medborgarens rättigheter och förvaltning i ett demokratiskt samhälle.


Arbetssätt
Länsstyrelsen Västerbotten inför just nu Lean production som arbetssätt. Det innebär att varje medarbetare lär sig att arbeta effektivare med mindre slöseri av tid och resurser, högre delaktighet och ständiga förbättringar.

Ledarskap

Som chef på Länsstyrelsen Västerbotten så är ledarskapet i fokus. Alla chefer är arbetsmiljöcertifierade och särskilda utbildningsinsatser görs för nya chefer.