God arbetsmiljö

Länsstyrelsens arbetsmiljö är och ska vara föredömlig. Vi värnar om alla medarbetares hälsa och säkerhet och har därför ett väl integrerad arbetsmiljöarbete vid myndigheten.
En god arbetsmiljö är en förutsättning för arbetsglädje, hälsa och utveckling. Det är också en viktig förutsättning för att vi ska kunna bedriva en framgångsrik verksamhet där alla medarbetare känner sig delaktiga och engagerade. Vi har samverkansavtal vid myndigheten som innebär att medarbetarna har ett gott inflytande i verksamheten såväl på enhetsnivå som på myndighetsnivå.

För att kontinuerligt upprätthålla en god arbetsmiljö så har vi bl.a. årliga medarbetarsamtal och medarbetarundersökningar, vi går skyddsronder och gör systematiska riskbedömningar vid förändringar i verksamheten, vi har utbildningar i arbetsmiljöfrågor för medarbetare, skyddsombud och chefer samt möjlighet till individuell genomgång av ergonomi.