Föräldraskap

Som förälder och anställd så är det viktigt att kunna kombinera de båda delarna. Länsstyrelsen Västerbotten arbetar därför för att både kvinnor och män ska kunna förena jobb med föräldraskap.
Våra flexibla arbetstider är bl.a. till för att underlätta för föräldrar att kunna lämna av och hämta barn på dagis/skolan. Vi försöker också förlägga möten så att tidiga mornar och sena eftermiddagar undviks samt är restriktiv med att beordra övertid.

Som föräldraledig så får du också ett föräldrapenningstillägg på ca. 10% av daglönen från arbetsgivaren.

När vi rekryterar så utgör t.ex. graviditet eller planerad föräldraledighet inget hinder för vår bedömning om vem som ska få anställning.