Våra projekt

Bioenergigårdar   Logotyp

Projektet Bioenergigårdar har fått grönt ljus för att öka produktionen av bioråvara från åker och skogsmark i Västerbotten. Det är ett demonstrationsprojekt för ny teknik, nya arbets- och samverkansformer för producenter och användare inom bioenergiområdet.

Bioenergigårdars webbplats

Creator   Logotyp

I miniprogrammet Creator har sju europeiska regioner gått ihop för att se hur en åldrande befolkning kan bli en möjlighet till regional ekonomisk utveckling.

www.creator7.eu

Flisik

För livskraftiga småvatten i Kvarken (FLISIK) är ett projekt inom programområdet Botnia-Atlantica. Syftet med projektet är att skapa långsiktiga biologisk livskraft i mindre vattendrag och sjöar via förbättringar av den fysiska och vattenkemiska miljön. Projektperioden är 2011-06-01 till 2013-06-01.

Projektets webbplats

Intersik   Logotyp

Intersik är ett samarbetsprojekt mellan svenska och finska myndigheter och forskare som behandlar sikens yngelproduktion, sikbeståndens och sikfiskets tillstånd i Bottniska viken.

www.intersik.se

 

Rinnande vatten i Kvarken  

Sammanför regionala vattenvårdsaktörer och skapar ett gränsregionalt nätverk för att förbättra kännedomen om och tillståndet för Kvarkenregionens rinnande vattendrag.

Projektets webbplats

Skogsriket Västerbotten 

Skogsriket Västerbotten samlar olika aktiviteter kopplade till skog i Västerbotten. Målet är nya jobb på landsbygden, en jämställd skogsnäring och ett gränsöverskridande samarbete mellan olika aktörer.

www.skogsriketvasterbotten.se

Trästad 2012  Logotyp

Satsning på modernt och industriellt byggande i trä, för en hållbar miljö, tilltalande stadsplanering och ekonomi som gynnar kommuner, beställare, byggare, ägare, förvaltare och boende.

Projektet syftar till att öka kompetens och insikt om hur moderna träbyggnadssystem kan förnya stadsmiljöer och skapa attraktiva och hållbara städer med låg klimatpåverkan. Projektet finansieras av deltagande parter samt EU mål 2.

www.trastad2012.se