Nyhetsarkiv 

Här kan du hitta nyheter och pressmeddelanden från Länsstyrelsen.

Sök efter nyheter med fritextfältet eller använd boxarna till höger.

Följ Länsstyrelsen Västerbotten

Urval: Människa & samhälle, Jämställdhet, NyhetRensa urval
Din sökning gav 48 träffar
 • Sök medel för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck

  2016-03-16

  Vi utlyser medel omfattande 300 000 kronor för insatser för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Utlysningen omfattar även insatser som syftar till att motverka att unga blir gifta mot sin vilja.

 • Språkets makt – att synliggöra våld och motstånd

  2016-03-08

  Länsstyrelsen Västerbotten, Umeå kommun och Brottsoffermyndigheten bjuder den 12 april in till en temadag i Umeå om språkets viktiga betydelse för att våldsutsatta ska kunna få upprättelse och gå vidare.

 • Idrott och normer

  2016-01-26

  Länsstyrelsen Västerbotten och Länsstyrelsen Norrbotten har under senare delen av 2015 tagit fram underlag till en jämställdhetsanalys av idrotten i respektive län.

 • Genusperspektiv i organisationen gör skillnaden

  2015-11-05

  Arbetsmiljöverket och Länsstyrelserna bjuder in till konferens i Stockholm

 • Temadag: Räkna med jämställdhet

  2015-10-28

  Länsstyrelsen Västerbotten hälsar välkommen till en temadag om jämställdhet och ekonomi. Dagen kommer att uppmärksamma hur våldspreventivt arbete är samhällsekonomiskt lönsamt samt lyfta området genderbudgetering.

 • Genus-pepp

  2015-10-27

  Genus är ett viktigt perspektiv och ett kunskapsområde som behöver lyftas fram för att kunna skapa attraktiva, rättvisa och hållbara samhällen. Delta på en workshop om genusintegrering som medel för konkurrenskraftiga internationella projekt.

 • Många barn och ungdomar lever med begränsningar

  2015-10-12

  Länsstyrelserna i Norrbottens och Västerbottens län har genomfört en kartläggning rörande ungdomars livsutrymme. Den visar att det finns barn och ungdomar som lever med begränsningar och att likheterna mellan länen är stora.

 • Samhällsplaneringsdagar för Västerbottens kommuner

  Samhällsplaneringsdagar
  2015-09-08

  För andra året i rad bjöd Länsstyrelsen Västerbotten in till samhällsplaneringsdagar för länets kommuner och övriga offentliga instanser med anknytning till samhällsplaneringen. Närmare 80 deltagare f...

 • Den jämställdhetspolitiska utmaningen - en heldag under Almedalen

  Samhällsplaneringsdagar
  2015-06-29

  Hur effektivt genomförs jämställdhetspolitiken? Vilken forskning ligger till grund för den och hur står sig de jämställdhetspolitiska målen efter nästan ett decennium? Tio år efter den senaste jämställdhetsutredningen har jämställdhetspolitiken flera utmaningar framför sig. Hur möter vi dem?

 • Nationella utbildningar för idéburna verksamheter som arbetar med stöd och skydd till våldsutsatta kvinnor och barn

  Samhällsplaneringsdagar
  2015-06-24

  Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götalands län har gemensamt regeringsuppdrag att lämna stöd till utvecklingen nationellt av skyddat boende för våldsutsatta kvinnor. Som en del i uppdraget kommer länsstyrelserna att anordna två kostnadsfria 5-dagarsutbildningar i norra och södra Sverige...

 • Seminarium kvinnors arbetsmiljö

  Samhällsplaneringsdagar
  2015-05-22

  Länsstyrelsen Västerbotten och Arbetsmiljöverket bjuder in till ett seminarium den 2 juni i Lycksele.

 • Utbildningsdag om ny lagstiftning gällande stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap

  Samhällsplaneringsdagar
  2015-03-24

  Från och med den 1 juli 2014 gäller nya straffrättsliga och civilrättsliga bestämmelser som stärker skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Dessutom avskaffas möjligheten för barn att få dispens att gifta sig och ett nytt brott införs, äktenskapstvång, med straffet fängelse i högst fyra år.

 • Makt och motstånd diskuterades på nationell genusforskarkonferens

  g14
  2014-12-04

  Genusforskare, praktiker och aktivister från hela landet var på plats i Umeå för att utbyta erfarenheter och diskutera maktfrågor under den nationella genusforskarkonferensen g14 – Att utmana makten. ...

 • Samhällets arbete mot våld i nära relationer stärks

  g14
  2014-11-19

  Nu lanseras ett nytt webbanpassat kompetens- och metodstöd för kommuners arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Webbstödet är ett samarbete mellan länsstyrelserna och Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) och finns på NCK:s webbplats.

 • Länsstyrelsen Västerbotten deltar i Mänskliga Rättighetsdagarna

  MR
  2014-11-13

  I år är Mänskliga Rättighetsdagarna på plats under kulturhuvudstadsåret i Umeå med ett program som innehåller en rad skärningspunkter mellan kultur och mänskliga rättigheter.

 • Länsstyrelsen i Västerbotten – för öppenhet och mångfald

  Länsstyrelsen i Västerbotten - för öppenhet och mångfald
  2014-09-29

  Länsstyrelsen medverkade i årets upplaga av Umeå Pride. Under parollen "Länsstyrelsen i Västerbotten – för öppenhet och mångfald" medverkade medarbetare från myndigheten i paraden.

 • Utbildning Kvinnlig könsstympning - en fråga om barns mänskliga rättigheter

  Länsstyrelsen i Västerbotten - för öppenhet och mångfald
  2014-09-11

  Länsstyrelsen Västerbotten bjuder i samverkan med Skellefteå kommun in till en utbildningsdag om kvinnlig könsstympning 3 december i Skellefteå. Ämnet kommer att belysas utifrån såväl individuella och samhälleliga som rättsliga aspekter.

 • Nationell konferens om hållbart skogsbruk i Skellefteå

  Monica Forsman, jämställdhetsdirektör på Länsstyrelsen Västerbotten.
  2014-08-27

  Den nationella konferensen Framtidens hållbara skogsbruk tar avstamp i två viktiga hållbarhetsfrågor för skogssektorn: jämställdhet och vattenmiljöer.

 • Bilder från Skogskollo 2014

  skogskollo
  2014-08-19

  Nu är årets två Skogskollon avslutade. Under några soliga dagar i augusti fick tjejer mellan 10-13 år prova på olika aktiviteter med skogen som tema och träffa kvinnor som jobbar med skogen på olika s...

 • Länsstyrelserna deltar i Nordiskt Forum

  Pratbubblor "Ja" och "samma makt"
  2014-06-09

  Experter inom jämställdhet och mäns våld mot kvinnor från Sveriges 21 länsstyrelser deltar gemensamt i den största kvinnopolitiska konferensen på 20 år; Nordiskt Forum.

Kontakta oss

Jonas Mattebo
Webbredaktör
Kommunikationsenheten
Jonas punkt Mattebo snabela lansstyrelsen punkt se¤Jonas punkt Mattebo snabela lansstyrelsen punkt se
010-2254239
073-8447374

I vårt pressrum hittar du bland annat pressbilder och kontakt-uppgifter för media.