Nyhetsarkiv 

Här kan du hitta nyheter och pressmeddelanden från Länsstyrelsen.

Sök efter nyheter med fritextfältet eller använd boxarna till höger.

Urval: Människa & samhälle, Jämställdhet, NyhetRensa urval
Din sökning gav 27 träffar
 • Föreläsning om ungas utsatthet på nätet

  2014-03-10

  Länsstyrelsen Västerbotten bjuder in till en halvdagsutbildning om ungas utsatthet på nätet. Ämnet kommer att belysas utifrån frågor om grooming och sex mot ersättning.

 • Västerbottens länsstrategi för jämställdhetsintegrering är klar

  2014-03-04

  2013 fick samtliga länsstyrelser i uppdrag av regeringen att utarbeta en strategi för jämställdhetsintegrering inom respektive län. Nu är "Ett jämställt Västerbotten - Länsstrategi för jämställdhetsintegrering 2014-2016" klar.

 • Sagostund på Lycksele bibliotek

  2014-03-03

  Lördag den 8 mars är det Internationella kvinnodagen och det vill Länsdelegationen i jämställdhet och Lycksele bibliotek fira genom att bjuda in till Sagostund där böcker med tjejer på äventyr är i centrum.

 • Medverka i genuskonferensen g14

  2014-02-10

  Nu har det blivit dags att anmäla idéer för att medverka i genuskonferensen g14 som äger rum i Umeå 26-28 november. Konferensen är ett tillfälle för praktiker och akademiker att mötas och problematisera frågor om makt som är viktiga i just ert arbete.

 • Konferens om nationella minoriteters rättigheter

  2013-11-12

  Sedan den 1 januari 2010 har de nationella minoriteterna i Sverige särskilda rättigheter till information, skydd för sina språk och kulturer samt inflytande i frågor som berör dem.

 • Sex mot ersättning

  2013-11-04

  Välkommen till en utbildningsdag kring sex mot ersättning för dig som jobbar inom hälso- och sjukvården, elevhälsan, studenthälsan och socialtjänsten i Västerbottens län samt andra berörda aktörer.

 • Sambandet mellan våld mot djur och våld i nära relationer

  2013-10-18

  Länsstyrelsen Västerbotten anordnar en kombinerad utbildnings- och samverkansdag på temat våld mot djur och våld i nära relationer.

 • Att utmana makten: Tema kultur och våld!

  2013-10-08

  Välkommen till ett spännande seminarium om genus och jämställdhet.

 • Nog Nu! Om våld, maskulinitet och förebyggande arbete

  2013-09-27

 • Skogskollo för tjejer

  Skogskollo 2013
  2013-08-15

  Denna vecka pågår skogskollon för tjejer som får chans att pröva på olika aktiviteter med skogen som tema. Målet hos arrangörerna har varit att skapa förutsättningar för ökad jämställdhet inom skogsnä...

 • Länsstyrelserna deltar gemensamt i Almedalsveckan

  Länsstyrelsen i Almedalen
  2013-06-28

  Välkomna till länsstyrelsernas fyra evenemang i Almedalen på Gotland!

 • En trygg stad är en levande stad

  Bild ur informationsfilmen Trygg stad
  2013-06-24

  Länsstyrelsen har med medel av Boverket arbetat under projektnamnet Trygg Stad där fokus har varit på kvinnor och mäns upplevelse av trygghet. Inom projektet har en informationsfilm producerats som sy...

 • Medel till insatser för att motverka hedersförtryck

  Bild ur informationsfilmen Trygg stad
  2013-06-24

  Länsstyrelsen Östergötland har fördelat drygt tre miljoner kronor till nationella insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck. Intresset för att söka bidrag för detta arbete är i år större än någonsin. Totalt fick Länsstyrelsen in 34 ansökningar om nära 16 miljoner kronor.

 • Länsdelegationen i jämställdhet

  Länsdelegationen för jämställdhet för 2013-2016.
  2013-05-30

  Länsdelegationen i jämställdhet är ett strategiskt forum som ska stärka det regionala arbetet med jämställdhetsintegrering och införlivandet av jämställdhetspolitiken.

 • Utvecklingsmedel för skyddade boenden för våldsutsatta

  Länsdelegationen för jämställdhet för 2013-2016.
  2013-05-30

  Nu kan verksamheter över hela landet ansöka om utvecklingsmedel för skyddade boenden för personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Sista ansökningsdag är den 2 augusti.

 • Trygg stad - regionalt seminarium

  Trycc stad seminarium
  2013-03-27

  Länsstyrelsen Västerbotten bjuder in till ett seminarium om makt, inflytande och trygghet i det offentliga rummet.

 • Hemmet som brottsplats - mäns våld mot kvinnor och barn

  Trycc stad seminarium
  2013-03-19

  Brottsoffermyndigheten, Länsstyrelsen Västerbotten och Umeå kommun arrangerar två dagar om mäns våld mot kvinnor och barn.

 • GÖR! – interaktiva metoder och verktyg för jämställdhetsarbetet

  GÖR!
  2013-02-13

  Länsstyrelsernas gemensamma projekt ESF Jämt – Processtöd i jämställdhetsintegrering lanserar verktygslådan GÖR!

 • Stöd att söka till arbete mot hedersförtryck

  GÖR!
  2013-01-18

  Länsstyrelserna har i uppdrag att ge stöd till insatser för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck samt motverka att unga blir gifta mot sin vilja. Nu finns möjlighet att söka medel till sådana insatser. Ansökan kan göras fram till den 18 februari.

 • Brister i arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck

  Bild på kvinna
  2012-12-20

  Medvetenheten om hedersrelaterat våld och förtryck har ökat och kunskapen om hur våldet kan yttra sig, vilka som drabbas och på vilket sätt är högre. Den bedömningen gör länsstyrelserna i delredovisni...

Kontakta oss

Lilian Johansson
Kommunikatör
Kommunikationssekretariat
lilian punkt johansson snabela lansstyrelsen punkt se¤lilian punkt johansson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2254238
072-5177370

I vårt pressrum hittar du bland annat pressbilder och kontakt-uppgifter för media.