Nyhetsarkiv 

Här kan du hitta nyheter och pressmeddelanden från Länsstyrelsen.

Sök efter nyheter med fritextfältet eller använd boxarna till höger.

Följ Länsstyrelsen Västerbotten

Urval: Nyhet, 2012Rensa urval
Din sökning gav 124 träffar
 • Länsstyrelsens nya planer för krishantering och räddningstjänst

  2012-12-20

  Länsstyrelsen har under hösten 2012 fastställt två nya planer för krishantering och räddningstjänst: Krisledningsplan – Grundplan och Plan för hantering av kärnteknisk olycka

 • Brister i arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck

  Bild på kvinna
  2012-12-20

  Medvetenheten om hedersrelaterat våld och förtryck har ökat och kunskapen om hur våldet kan yttra sig, vilka som drabbas och på vilket sätt är högre. Den bedömningen gör länsstyrelserna i delredovisni...

 • Stefan Attefall tar emot utredningen om den statliga regionala förvaltningen

  Bild på kvinna
  2012-12-17

  Måndagen den 17 december tar civilminister Stefan Attefall emot slutbetänkandet Statens regionala förvaltning - förslag till en angelägen reform av regeringens utredare Mats Sjöstrand.

 • Så behöver kvinnofridsarbetet förändras

  Bild på kvinna
  2012-12-14

  Samhället har satsat stora resurser på att stoppa mäns våld mot kvinnor. Men insatserna når inte alla drabbade, och flera utsatta grupper verkar falla helt mellan stolarna, visar Länsstyrelsens delrapport om arbetet mot mäns våld mot kvinnor. – Våldsutsatta äldre, barn, människor med funktio...

 • Sänkta sjöar och sura sulfatjordar

  Mätning av konduktivitet med enkel och billig mätare Foto: Mattias Sundqvist
  2012-12-14

  Nu är Maria Myrsteners och Joel Avenius examensarbeten slutredovisade och godkända. Båda arbetena rör sura sulfatjordar och utgör viktig del i det fortsatta arbetet inom projekt FLISIK. Det ger oss oc...

 • 17 miljoner kronor till bättre bredbandsnät i Västerbotten

  Mätning av konduktivitet med enkel och billig mätare Foto: Mattias Sundqvist
  2012-12-11

  Västerbotten har fått 17 miljoner kronor för bredbandsutbyggnad. Länsstyrelsen Västerbotten hanterar ansökningarna genom landsbygdsprogrammet.

 • E-betalning införs

  Mätning av konduktivitet med enkel och billig mätare Foto: Mattias Sundqvist
  2012-12-11

  Den 11 december införs möjligheten för e-betalning för tre av länsstyrelsernas nya e-tjänster. Samtidigt uppgraderas e-tjänsterna så att det går enklare och snabbare att ansöka eller anmäla ett ärende hos länsstyrelserna.

 • Minskad kontanthantering skapar problem för många

  Mätning av konduktivitet med enkel och billig mätare Foto: Mattias Sundqvist
  2012-12-06

  Hanteringen av pengar går mot allt mer tekniskt avancerade lösningar på internet eller via mobiltelefonen. Det gör det svårare för dem som inte använder modern teknik när bankkontoren slutar med kontanter. Det visar en ny rapport från länsstyrelserna.

 • 261 miljoner till lantbruksföretagen i Västerbotten för 2012

  Mätning av konduktivitet med enkel och billig mätare Foto: Mattias Sundqvist
  2012-12-03

  Länsstyrelsen har under 2012 beslutat om totalt 261 miljoner kronor till olika åtgärder inom lantbruket i Västerbotten.

 • Driftstörningar på webbplatsen under lördagen

  Mätning av konduktivitet med enkel och billig mätare Foto: Mattias Sundqvist
  2012-11-30

  Mellan klockan 16 och 22 på lördag kan Länsstyrelsens webbplats vara svår att nå.

 • Djurskydd för journalister

  Mätning av konduktivitet med enkel och billig mätare Foto: Mattias Sundqvist
  2012-11-30

  Djur som far illa väcker starka känslor, något som ofta avspeglas i mediernas rapportering. Jordbruksverket arrangerar nu i samarbete med länsstyrelserna ett kunskapsseminarium för journalister, med aktuell information om vad som är på gång inom djurskyddsarbetet. Seminariet kommer dessutom at...

 • Försurningen minskar

  Mätning av konduktivitet med enkel och billig mätare Foto: Mattias Sundqvist
  2012-11-28

  Länsstyrelsen följer kontinuerligt miljötillståndet i 17 vattendrag runt om i länet.

 • Rekommendationer för utformning av ekologiskt anpassade vägpassager

  Ekologist anpassade vägpassager
  2012-11-28

  Länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten, Skogsstyrelsen Region Nord och Trafikverket Region Nord har tagit fram en gemensam rekommendation för hur ekologiskt anpassade vägpassager bör utformas.

 • Toppbetyg för Länsstyrelsens detaljplaneverksamhet i ny undersökning

  Ekologist anpassade vägpassager
  2012-11-27

  Verksamhetsområdet Detaljplan får högst betyg i landet i en ny länsstyrelsegemensam brukarundersökning. Med ett Nöjd-Index på 80 (skala 0-100) toppar Länsstyrelsen i Västerbotten rankingen med ett NKI som är 18 enheter högre än genomsnittet för samtliga 21 länsstyrelser.

 • Miljöprojekt i Ammarnäs fick Ullbagge på Landsbygdsgala

  Foto: Landsbygdsnätverket
  2012-11-27

  Projektet Naturvårdande jordbruk - utvald miljö i Ammarnäs utsågs till Årets Miljösatsning på landsbygden 2012 vid svenska Landsbygdsnätverkets Landsbygdsgala i Blå Hallen i Stockholms stadshus igår k...

 • Landshövdingen besöker länets kommuner

  Landshövdingen besöker länets kommuner
  2012-11-23

  Västerbottens nya landshövding har nu inlett sin resa runt till länets kommuner. Lycksele, Vännäs och Åsele var först ut med besök denna vecka. Kommunbesöken fortsätter under november och december sam...

 • 117 miljoner kronor i gårdsstöd till lantbruket i Västerbotten för 2012

  Landshövdingen besöker länets kommuner
  2012-11-22

  Den första utbetalningen för gårdsstödet 2012 har nu beslutats av länsstyrelsen och jordbruksverket. Nästan alla, 99,6 procent av lantbruksföretagen, kommer att få utbetalt för gårdsstödet den 3 december.

 • Framgångar i arbetet mot antibiotikaresistens

  Landshövdingen besöker länets kommuner
  2012-11-20

  Den 18 november hölls den Europeiska antibiotikadagen. Västerbottens läns landsting har under det gångna året genomfört en rad aktiviteter som lett till goda resultat och framgångar.

 • Genetiskt viktigt vargpar skyddas

  Bild på en varg
  2012-11-16

  Ett vargpar, som har bedömts som genetiskt viktig för den svenska vargstammen, rör sig i gränslandet mellan Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län. Regeringen har beslutat att vargarna ska s...

 • Personal utbildas i FN:s barnkonvention

  Barn med blomma
  2012-11-16

  All personal på Länsstyrelsen kommer att utbildas i FN:s barnkonvention. Det beskedet gav Västerbottens landshövding Magdalena Andersson i samband med konferensen Vi trodde vi var bäst! – barnet i var...

Kontakta oss

Jonas Mattebo
Webbredaktör
Kommunikationsenheten
Jonas punkt Mattebo snabela lansstyrelsen punkt se¤Jonas punkt Mattebo snabela lansstyrelsen punkt se
010-2254239
073-8447374

I vårt pressrum hittar du bland annat pressbilder och kontakt-uppgifter för media.