Nyhetsarkiv 

Här kan du hitta nyheter och pressmeddelanden från Länsstyrelsen.

Sök efter nyheter med fritextfältet eller använd boxarna till höger.

Din sökning gav 719 träffar
 • Hur kan jag använda mig av VISS?

  Vattendroppar
  2014-10-20

  VattenInformationsSystem Sverige (VISS) innehåller information om Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Vi erbjuder webbutbildningar i oktober-november 2014.

 • Socialnämnders och vårdgivares ansvar i arbetet mot våld i nära relationer

  1
  2014-10-20

  Socialstyrelsen och länsstyrelserna bjuder in beslutsfattare och yrkesutövande inom hälsa, sjukvård och socialtjänst samt ideella aktörer till regionala konferenser på sju platser i landet.

 • Mattias Klum till Umeå

  Mattias Klum
  2014-10-16

  Vårt projekt Friskare skogsvatten bjuder in till en kväll med den värdsberömde naturfotografen Mattias Klum!

 • Nu möjliggörs upprustning av Gärdefjärdens naturreservat

  1
  2014-10-16

  Länsstyrelsen föreslår ett nytt reservatsbeslut för Gärdefjärdens naturreservat. Gärdefjärdens och Åvikens våtmarker ska enligt förslaget återställas så de återigen ligger i ett öppet odlingslandskap.

 • Störningar på webbplatsen under helgen

  Länsstyrelserna
  2014-10-16

  Det kommer att genomföras uppdateringar av våra externa webbplatser under helgen vilket kan innebära störningar under lördag 18 oktober mellan kl 10.00-11.00.

 • Skandobs – rapportera rovdjur via dator och mobil

  1
  2014-10-15 Pressmeddelande:

  Det finns stor kunskap om stora rovdjur hos allmänheten i både Sverige och Norge och ett stort intresse av att rapportera observationer. Allmänhetens engagemang och iakttagelser är viktiga och ansvari...

 • Länsstyrelserna söker nya begravningsombud

  Länsstyrelserna i samverkan
  2014-10-15

  Länsstyrelsen ska förordna ett eller flera begravningsombud att granska hur församlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.

 • Föreläsning med Martin Falklind och Gunnar Westrin

  1
  2014-10-14

  Projektet Friskare skogsvatten bjuder in till föreläsning med sportfiskeprofilerna Martin Falklind & Gunnar Westrin

 • Utökad upplaga av Utflyktsguiden

  utflyktsguide
  2014-10-14

  I den nya upplagan av "Utflyktsguide från kust till fjäll i Västerbottens län" finns fler reservat än tidigare, utökad information och uppdaterade kartor.

 • Integration och etablering av nyanlända och ensamkommande barn

  utflyktsguide
  2014-10-14 Pressmeddelande:

  På onsdag och torsdag träffas representanter från bl.a. kommuner, länsstyrelser och Migrationsverket i Piteå under en konferens med temat ”Integration och etablering av nyanlända och ensamkommande barn”.

 • Den tidiga utbetalningen för 2014 till lantbruksföretagen i Västerbotten

  Höstbild
  2014-10-13

  Den 17 oktober betalar vi ut 106 miljoner kronor till lantbruksföretagen i länet. Ersättningen går ut till lantbruksföretagen som betalning för olika åtgärder som de genomfört inom miljöersättninga...

 • Länsstyrelserna lanserar Sveriges länskarta

  Länsstyrelserna lanserar Sveriges länskarta
  2014-10-13

  Sveriges länskarta heter den nya karttjänst som länsstyrelserna nu lanserar för ökad tillgång till allmänintressant geografisk information.

 • Länsstyrelsen Västerbotten deltar i Mänskliga Rättighetsdagarna

  MR
  2014-10-10

  I år är Mänskliga Rättighetsdagarna på plats under kulturhuvudstadsåret i Umeå med ett program som innehåller en rad skärningspunkter mellan kultur och mänskliga rättigheter.

 • Upprustade leder på Jofjället

  1
  2014-10-08

  Vandringslederna kring Jofjället har rustats upp och förbättrats. Nio nya broar, upprustade vindskydd samt markerade och röjda leder är resultatet av arbetet.

 • Lär dig fota i naturen!

  Höst vid havet. Jonas Grahn.
  2014-10-07

  Tisdagen den 14:e oktober anordnar Länsstyrelsen tillsammans med kommunen en fotodag i Strömbäck-Kont. Kunnig fotograf är med på plats och lär dig om naturfotografering.

 • 100 personer i Lycksele för att diskutera samhällsutveckling

  1
  2014-10-02 Pressmeddelande:

  1-2 oktober arrangerar Länsstyrelsen Västerbottens första samhällsutvecklingsdagar. Under två dagar kommer närmare 100 personer från länets kommuner, muséer, kommunförbund och konsulter att få en bra ...

 • Kyrkberget - nytt spektakulärt naturreservat

  kyrkberget
  2014-10-01

  Kyrkberget, som ligger vid sjön Storumans norra strand, är ett över 500 hektar stort vildmarksområde med stor mångfald av olika växt- och djurarter. Bergets siluett syns vida omkring och efter en kort...

 • Västerbottens klimatambassadörer utsedda

  Västerbottens klimatambassadörer
  2014-09-29

  Heidi Andersson, Thomas Olofsson och Sverker Olofsson presenterades under måndagen som Västerbottens klimatambassadörer. De tre får en nyckelroll i opinionsbildning och kunskapsspridning i klimatrådet...

 • Länsstyrelsen i Västerbotten – för öppenhet och mångfald

  Länsstyrelsen i Västerbotten - för öppenhet och mångfald
  2014-09-29

  Länsstyrelsen medverkade i årets upplaga av Umeå Pride. Under parollen "Länsstyrelsen i Västerbotten – för öppenhet och mångfald" medverkade medarbetare från myndigheten i paraden.

 • Nu finns ett arkeologiskt handlingsprogram för länet

  Västra länken, Umeå, 2013
  2014-09-25

  Programmet presenterar den inriktning och prioritering som uppdragsarkeologin kommer att ha fram till 2016, men också en sammanställning av det arkeologiska kunskapsläget och hur länets uppdragsarkeo...

Träffar per nyhetstyp

Kontakta oss

Lilian Johansson
Kommunikatör
Kommunikationssekretariat
lilian punkt johansson snabela lansstyrelsen punkt se¤lilian punkt johansson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2254238
072-5177370

I vårt pressrum hittar du bland annat pressbilder och kontakt-uppgifter för media.