Lojakten stoppad

Naturvårdsverket har beslutat att inhibera Länsstyrelsens beslut om licensjakt efter lodjur. Därmed kan jakten inte påbörjas som planerat.
Licensjakten skulle starta den 1 mars. Jaktbeslutet har dock överklagats till Naturvårdsverket, som nu har stoppat jakten tills vidare och fortsätter att utreda frågan. Det är oklart när Naturvårdsverket kommer med sitt slutgiltiga beslut.