Vindelälven utsedd till Biosfärkandidat

Vindelälven kan bli Norrlands första biosfärområde. Idag beslutade Svenska MAB-kommittén (UNESCO) att Vindelälven får ta nästa steg på vägen mot att bli ett modellområde för hållbar utveckling, där naturen bevaras samtidigt som social och ekonomisk utveckling gynnas.
Magdalena Andersson, landshövding och Håkan WirténGeneralsekreterare Världsnaturfonden WWF

Beskedet togs emot under en pressträff på länsresidenset i Umeå, där flera av kommunerna och organisationerna som deltagit i förstudien var samlade.

– Det ska bli jättespännande att följa arbetet i Vindelälvsdalen framöver, sa Göran Blom, Svenska MAB-kommittén, som lämnade beskedet via telefon.

Förhoppningarna är nu stora på ett framtida biosfärområde Vindelälven, att bli utnämnd kan sätta Vindelälven på världskartan.

– Det känns otroligt kul och helt rätt att Vindelälven nu är biosfärkandidat och kan gå vidare mot att bli ett biosfärområde, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare Världsnaturfonden WWF.

– Förstudien har fått stort gensvar i älvdalen, det är många människor och organisationer som på olika sätt deltagit under arbetets gång. Nu har vi en spännande resa framför oss, konstaterar landshövding Magdalena Andersson.

Treårig kandidatur

Vindelälven kommer under tre år (2015-2017) att kandidera till att bli ett av UNESCO:s biosfärområden. En biosfärorganisation med kansli i Vindeln bildas och under kandidaturen ska organisftionen och Vindelälven lära sig att fungera som ett biosfärområde, samtidigt som en ansökan till UNESCO sammanställs. Under kandidaturen påbörjas också viktiga processer och projekt för att ge biosfärkandidatområdet dess profil och identitet.

UNESCO:s biosfärområden

Biosfärområden är modellområden där naturen bevaras samtidigt som social och ekonomisk utveckling gynnas. I områdena kan ny kunskap och nya metoder för hållbar utveckling testas.

Vindelälven

Området som utsetts till biosfärkandidat utgörs av Vindelälvens och nedre Umeälvens avrinningsområden. Drygt 100 000 personer bor i området som är 1,3 miljoner ha stort.

Västerbottens vackra nationalälv Vindelälven löper från fjäll till kust genom en mångfald av naturtyper och unika kulturmiljöer. I området finns samisk och svensk kultur sida vid sida. Biosfärområdet kommer att bidra till viktig utveckling av Vindelälvsdalen.

Förstudie under 2014

Under 2014 har Länsstyrelsen, Världsnaturfonden och Vindelälvskommunerna genomfört en förstudie som utrett Vindelälvens förutsättningar att fungera som ett biosfärområde. Arbetet har präglats av stor lokal delaktighet med mer än 80 olika organisationer som på ett eller annat sätt deltagit i arbetet med förstudien.

Mer om Vindelälven biosfärkandidat

Informationsblad

Svenska MAB-kommitténs beslut

Mer om förstudien

För mer information kontakta:

Kajsa Berggren
010-225 44 63
kajsa.berggren@lansstyrelsen.se

Jörgen Boman
Kommunikationschef
Länsstyrelsen Västerbotten
070-669 00 10
jorgen.boman@lansstyrelsen.se