Vi bygger vidare - flera nya broar och anläggningar

Just nu bygger vi mer än någonsin efter leder i fjällen och i naturreservat. Här är några av byggnationerna som blivit klara senaste tiden.
Tord Gustafsson, Lars-Göran Vesterlund, Daniel Hultbäck och Mats Holmberg vid Semarvallen.

Semarvallen, Forsavan

En 70 meter lång hängbro över Tärnaån vid Semarvallen, belägen efter leden Norra Fjällnäs-Syterstugan. Den nya bron ligger 100 meter nedströms den gamla som är uttjänt.

Bjuröklubbs naturreservat

Upprustning av väg och underhåll av byggnader, anläggning för latintömning av båtar, nytt dass vid Storsand och installation av järnfilter för dricksvatten.

Storrisbergsgrottornas naturreservat

Trappa till Tjuv-Antes grotta, grillplats och vedförråd.

Örefjärden-Snöanskärgården

Det marina naturreservatet har blivit mer tillgängligt med flera nya parkeringsplatser, dass och ny stig.

Marsfjällets naturreservat

En ny bro över Svartbäcken tar form. Den gamla hängbron har bytts ut mot en stabil balkbro. Bron ligger efter leden mellan Blerikstugan-Marsfjällskåtan-Fatmomakke. Många som vandrar till Marsfjällets topp passerar här.

Servebäcken/Voumebäcken

En ny bro håller på att byggas nära Servestugan efter leden Tärnsjöstugorna – Servestugan – Ammarnäs.

 

Bro efter Kungsleden

Cirka 8 km från Hemavan.

21 miljoner extra till skötsel och skydd

Länsstyrelsen Västerbotten fick en förhållandevis stor del av pengarna från regeringens extra satsning på svensk natur i vårbudgeten.

Pengarna används bland annat till broar, spänger och röjning efter det statliga ledsystemet. Ett antal naturreservat får nya anläggningar, till exempel parkeringsplats, toalett, grillplats och skyltar.

Markägare som skyddar värdefull natur som naturreservat kommer att få sin ekonomiska ersättning utbetald i snabbare takt.

Totalt har Länsstyrelsen Västerbotten fått sju miljoner för att öka tillgängligheten i naturreservat och på fjälleder samt 14 miljoner till skydd av värdefull natur under 2015.

Se vår film från några av byggprojekten

Mer om regeringens naturvårdssatsning

Fler färdiga broar från 2015