Aktuellt om flyktingsituationen

Länsstyrelsen samarbetar med myndigheter, berörda organisationer och kommuner för att gemensamt hantera situationen med asylsökande som kommer till Sverige.

Obs! En uppdaterad version av denna sida finns här:
http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/Sv/manniska-och-samhalle/integration/Pages/flyktingsituationen-i-vasterbottens-lan.aspx

Länsstyrelsen i Västerbotten har, som ett led i förberedelserna inför ett tänkbart scenario med ett stort antal asylsökande i Västerbotten, bett kommunerna i Umeåregionen samt Skellefteå inventera vilka möjligheter som finns att anordna tillfälliga boenden i länet. Detta efter att Migrationsverket begärt stöd från Länsstyrelsen om stöd för inventering av tillfälliga boenden i länet med anledning av den pågående flyktingsituationen i Sverige  

Antalet asylsökande i landet ligger för närvarande på mycket höga nivåer. Förra veckan sökte 4500 personer asyl i Sverige. Det totala antalet asylsökande under årets första åtta månader var dock något lägre än under samma period 2014.  

Vad gör Länsstyrelsen Västerbotten?

Länsstyrelsen samverkar både nationellt och regionalt med berörda myndigheter. På nationell nivå är det Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB, som håller i samverkan. Länsstyrelsen samordnar också arbetet med att inventera vilka möjligheter som finns att anordna tillfälliga boenden i länet.  

Vanliga frågor och svar

Krisinformation.se samlar vanliga frågor och svar gällande flyktingsituationen från olika aktörer.

Migrationsverket

Migrationsverket om varför antalet asylsökande ökar just nu.

Migrationsverket svarar på vanliga frågor om asylsökande.  

Kontaktpersoner

Eva-Lena Fjällström, Beredskapsdirektör 070-363 24 72
Gabriella Strååt, Integrationsutvecklare 070-366 82 39
Lars-Göran Brandt, Integrationsdirektör 070-655 82 56
Jörgen Boman, Kommunikationschef 070-669 00 10  

Migrationsverket:

Migrationsverkets presstjänst nås på press(snabel-a)migrationsverket.se, telefon: 010-485 66 55.