Anmäl till Länsstyrelsen om du använt paragraf 28 i jaktförordningen

Den 1 juli träder en ändring i jaktförordningens paragraf 28 i kraft. Ändringen innebär att den person som dödat ett rovdjur för att freda ett tamdjur ska anmäla händelsen till Länsstyrelsen och inte till polisen, vilket man tidigare gjort.
Björn i Tallskog

Förändringen innebär att Länsstyrelsen kommer att göra en första bedömning på platsen. Finns misstanke om brott anmäls sedan händelsen till polisen.

Regeringens syfte med förordningsändringen är att underlätta ett effektivt skydd för tamdjur samt att stödja djurägare som drabbats av rovdjursangrepp.

Anmälningar av rovdjur som dödats för att freda tamdjur görs till Länsstyrelsens jakttelefon på telefonnummer 010-225 41 20. Därefter blir man kontaktad av en besiktningsman, en av Länsstyrelsens naturbevakare, som snarast möjligt kommer till platsen.