Samebyar får pengar för att minska skador på våtmarker 

Publicerad
2012-05-07
Kategori
Djur & natur, Miljö & klimat, Näringsliv & föreningar
Ämnesområde
Motortrafik i naturen, Verksamheter med miljöpåverkan, Rennäring

Länsstyrelsen har fördelat 1,7 miljoner kronor till samebyarna för att de ska minska de skador som blir från deras barmarkskörning i fjällen.
- Tre samebyar har fått pengar för att ta fram terrängkörningsplaner och åtta samebyar, tre i Jämtland och fem i Norrbotten, har fått pengar för att bygga spänger och genomföra åtgärder som begränsar skador på våtmarker, berättar Anna Wenngren handläggare på naturvårdsenheten.

Ja 
Terrängkörning i fjällen
Foto: Jonas Vannar

– Arbetet kommer att genomföras under barmarkssäsongen. Och åtgärderna kommer att betyda mycket för miljön och våtmarkerna i fjällen, menar Anna Wenngren.  

Skador vid körning i fjällen

Barmarkskörning i fällvärlden leder ofta till skador i terrängen. Vid upprepad körning förvärras skadorna och det krävs planering och åtgärder för att minska slitaget.

– Genom bidraget kan samebyarna ta fram terrängkörningsplaner och genomföra markförstärkningsåtgärder utifrån planen, säger Anna Wenngren.

– Skadorna på de känsligaste och mest nyttjade våtmarkerna begränsas, vilket bidrar till hållbar utveckling och miljömålet Storslagen fjällmiljö, fortsätter Anna.  

Stort engagemang

– Vi ser ett stort intresse och engagemang från samebyarna, säger Anna Wenngren. Majoriteten av landets 33 fjällsamebyar har idag terrängkörningsplaner. Planen är en del i miljöarbetet och de samebyar som begränsar sin barmarkskörning ser också skillnaden.  

Fotnot:

Barmarksskörning är generellt förbjudet enligt terrängkörningslagen. Det finns några undantag, däribland vid körning i samband med renskötselutövning (terrängkörningsförordningen).

Senast uppdaterad: 2012-05-07    

Kontakta oss

Anna Wenngren
Naturvårdsenheten
Anna punkt Wenngren snabela lansstyrelsen punkt se¤Anna punkt Wenngren snabela lansstyrelsen punkt se
010-2254458
070-3788836