Samebyar får pengar för att minska skador på våtmarker

Länsstyrelsen har fördelat 1,7 miljoner kronor till samebyarna för att de ska minska de skador som blir från deras barmarkskörning i fjällen.
- Tre samebyar har fått pengar för att ta fram terrängkörningsplaner och åtta samebyar, tre i Jämtland och fem i Norrbotten, har fått pengar för att bygga spänger och genomföra åtgärder som begränsar skador på våtmarker, berättar Anna Wenngren handläggare på naturvårdsenheten.
Terrängkörning i fjällen

– Arbetet kommer att genomföras under barmarkssäsongen. Och åtgärderna kommer att betyda mycket för miljön och våtmarkerna i fjällen, menar Anna Wenngren.  

Skador vid körning i fjällen

Barmarkskörning i fällvärlden leder ofta till skador i terrängen. Vid upprepad körning förvärras skadorna och det krävs planering och åtgärder för att minska slitaget.

– Genom bidraget kan samebyarna ta fram terrängkörningsplaner och genomföra markförstärkningsåtgärder utifrån planen, säger Anna Wenngren.

– Skadorna på de känsligaste och mest nyttjade våtmarkerna begränsas, vilket bidrar till hållbar utveckling och miljömålet Storslagen fjällmiljö, fortsätter Anna.  

Stort engagemang

– Vi ser ett stort intresse och engagemang från samebyarna, säger Anna Wenngren. Majoriteten av landets 33 fjällsamebyar har idag terrängkörningsplaner. Planen är en del i miljöarbetet och de samebyar som begränsar sin barmarkskörning ser också skillnaden.  

Fotnot:

Barmarksskörning är generellt förbjudet enligt terrängkörningslagen. Det finns några undantag, däribland vid körning i samband med renskötselutövning (terrängkörningsförordningen).