Västerbotten är tillgängligast

Nitton länsstyrelser har svarat på en ny enkätundersökning från Handisam som handlar om grundläggande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Undersökningen visar att ingen länsstyrelse uppfyller Handisams samtliga krav på grundläggande tillgänglighet men, flera har förbättrat sig sedan i fjol.

– Länsstyrelserna har gjort framsteg, men det finns fortfarande mycket att förbättra, säger Arvid Lindén, analyschef på Handisam.

Länsstyrelserna i Västerbotten och Östergötland arbetar bäst med tillgänglighet, de, uppfyller 12 av maximala 13 kriterier för grundläggande tillgänglighet. Sämst är man i Kalmar län och Jönköpings län som uppfyller fyra respektive fem kriterier.   

Sedan mer än tio år finns en förordning som innebär att det ska vara möjligt för alla, oavsett funktionsförmåga, att både arbeta på en myndighet och att besöka den. Det handlar bland annat om att bygga upp rutiner så att trösklar som hindrar rullstolsburna tas bort och att det finns utrustning som gör det möjligt att kommunicera med personer som har en hörselskada.

– Vi har alla ett gemensamt ansvar att skapa ett samhälle där alla kan vara delaktiga. Myndigheterna har en särskilt viktig roll att vara ett föredöme för andra när det gäller tillgängligheten, säger Carl Älfvåg, generaldirektör på Handisam.

Jämför myndigheterna på: www.handisam.se/oppnajamforelser

För mer information

Analyschef Arvid Lindén, mobil och kontor: 08 600 84 25  
Utredare Birgitta Mekibes, mobil och kontor: 08 600 84 45