Lavinprognoser och säkra vinterleder

Länsstyrelsen kvalitetssäkrar de statliga vinterlederna i Västerbotten och Fjällsäkerhetsrådet presenterar idag för första gången lavinprognoser för hela den svenska fjällkedjan.

Länsstyrelsens naturbevakare kvalitetssäkrar de statliga vinterlederna i Västerbotten under nästa vecka. Kvalitetssäkringen är klar inför vecka 8 då sportloven börjar. Lederna kontrolleras ur säkerhetssynpunkt så att skyltning och kryssmarkeringar är i gott skick.

Fjällsäkerhetsrådet presenterar idag för första gången lavinprognoser för hela den svenska fjällkedjan. De nya prognoserna uppdateras en gång i veckan och publiceras på webbplatsen www.lavinprognoser.se varje torsdag eftermiddag, med start i dag den 9 februari.