En av de statliga lederna in i Marfjällets naturreservat tas bort

Vid Borkan i Vilhelmina kommun har den västra statliga vinter- och sommarleden tagits bort. Lite längre österut, vid Borkasjö, finns en statlig sommar-, vinter- och skoterled som leder in i Marsfjällets naturreservat.

Länsstyrelsen har under 2010 och 2011 kartlagt det befintliga statliga ledsystemet i fjällen och gör under de närmsta åren en översyn av ledernas fjällsäkerhet och tillgänglighet. Den västra sommar- och vinterleden vid Borkan kommer därför inte längre att ingå i det statliga ledsystemet i fjällen.  

Ledkryss och annan ledmarkering kommer att plockas bort från den västra leden. Leden finns inte heller med på den nya fjällkartan (AC4) från 2011.  

Både den gamla och den nya leden kan du se på denna översiktskarta.  

Kontakt: Lena Lundevaller, 090-10 73 61