Projekt INTERSIK räddar siken?

Siken är mycket betydelsefull för fisket efter kusterna i Bottenhavet och Bottenviken.
– Tyvärr har fångsterna i yrkesfisket under de senaste åren visat på en tydlig och kraftig nedgång efter ett antal goda år i mitten på 90-talet. Fångsterna har gått ner med drygt 75 %, berättar Ulf Carlsson, länsfiskekonsulent vid Länsstyrelsen Västerbotten.

Under tre år har projektet Intersik samlat in data kring förekomsten av sikyngel i våra vatten. De har sammanställt fångstdata från finskt- och svenskt yrkesfiske. Och resultaten ska nu presenteras vid konferenser i Vasa och Umeå.

– Kunskapen om orsakerna till sikens fluktuationer är generellt dålig. Vi hoppas därför att projektet Intersik ska ge oss värdefull och ökad kunskap så att vi kan förvalta våra sikbestånd på ett klokt och ansvarsfullt sätt, säger Ulf Carlsson vidare.  

Två typer av sik  

I Bottenviken och Bottenhavet finns det två typer av sik. Den ena vandrar upp i åar och älvar för att leka och den andra leker i havet.

– Vi har sett att sikarna leker i betydligt mindre älvar och åar än vad vi tidigare vetat om och att den havslekande sikens yngel finns i många olika strandmiljöer. I Bottenhavet var tätheterna av yngel mycket låga. Situationen för den havslekande siken är oroväckande, säger Stefan Larsson projektanställd forskare vid Länsstyrelsen Västerbotten.  

Slutsatser diskuteras i Umeå och Vasa  

– Sikens yngelproduktion, sikbeståndens och sikfiskets tillstånd kommer att diskuteras på slutkonferensen för Intersik som är 18 oktober i Vasa och 20 oktober i Umeå, med start 13.00, avslutar Stefan Larsson.  

Program för workshop Projekt INTERSIK     

Mer information 

www.intersik.se

Stefan Larsson, forskare, Länsstyrelsen Västerbotten, +46 90 10 72 12

Richard Hudd, projektledare, Vilt och fiskeriforskningsinstitutet i Vasa, +358 205 751 671

Ulf Carlsson, länsfiskekonsulent, Länsstyrelsen Västerbotten, +46 90 10 82 98