Stort beslag av illegala fjädrar av djungeltupp

Ett stort parti illegalt importerade nackar från djungeltuppar har beslagtagits efter ett anonymt tips till Jordbruksverket. Fågelarten är utrotningshotad i Indien men trots det förekommer en omfattande illegal handel. Nackfjädrarna används inom flugfisket.

Länsstyrelsen och polisen i Västerbotten gjorde beslaget under ett tillsynsbesök i en fisksportsbutik den 13 juli. Jordbrukverket informerade Länsstyrelsen i Västerbotten efter ett anonymt tips om pågående försäljning av nackar från djungeltuppar för flugfiske. Länsstyrelsen agerade direkt och gjorde ett tillsynsbesök i samarbete med den lokala polismyndigheten.
- Tack vare tips från allmänheten och gott samarbete mellan myndigheter med länsstyrelsens och polisens snabba agerande kunde vi denna gång förhindra att många personer gjorde sig skyldiga till artskyddsbrott genom att köpa de olagliga fjädrar, säger Andrea Ljung på Jordbruksverket.

118 tuppnackar

Tillsynsbesöket ledde till beslag av 118 stycken nackar från djungeltuppar eftersom ägaren inte kunde uppvisa några CITES-dokument. CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), en överenskommelse för att begränsa den internationella handeln med hotade arter av vilda djur och växter.
Över 170 av världens länder har antagit överenskommelsen som trädde i kraft 1975.

Hotad fågelart

Den grå bankivahönan eller djungeltupp (Gallus sonneratii) förekommer vild i Indien. Arten är hotad av jakt, dels som livsmedel, dels för de unika fjädrarna som används för flugfiske. Arten hotas även på grund av förluster av dess naturliga livsmiljöer. Arten är upptagen i Bilaga B (II) CITES-konventionen eftersom handeln med arten hotar dess långsiktiga överlevnad.

Växande hot mot många djur

Den omfattande och lukrativa handeln med elfenben och noshörningshorn känner de flesta till, men internationella konventioner och svensk lagstiftning berör tusentals djur- och växtarter. Den illegala handeln är ett växande hot mot många arters överlevnad, varför en aktiv tillsyn och tips från allmänheten är allt viktigare.

Polisutredning

Länsstyrelsen har lämnat ärendet vidare till polisen som startat en förundersökning om åtal.

Kontaktpersoner

Jordbruksverket, Andrea Ljung 036 15 63 27
Länsstyrelsen Västerbotten, Linda Olofsson 072 74 77 298

Bild av beslagtagen fågelnacke
Foto: Länsstyrelsen