Energifrågor och turism på tapeten under delegationsresa till Karelen 

Publicerad
2011-06-13
Kategori
Om Länsstyrelsen
Ämnesområde
EU och internationellt, Landshövding och länsledning

Landshövding Chris Heister genomförde tillsammans med en en västerbottensdelegation en resa till republiken Ryska Karelen den 9 till 11 juni.

Ja 
Delegationen från Västerbotten
Foto: Torbjörn Halvarsson

Bland mycket annat hade landshövdingen ett möte med guvernör Andrei Nelidov. Det viktigaste resultatet från den överläggningen var att ett inriktningsdokument undertecknades tillsammans med en förlängning av Västerbottens kontor i Petrozavodsk fram till 2013.

Både landshövdingen och guvernören lyfte fram turismen som en viktig framtida tillväxtfaktor.

Landshövding Heister och guvernör Nelidov enades vidare om ett konkret samarbete kring energifrågor där de gav i uppdrag till sina respektive organisationer att ta fram ett underlag för fortsatt samverkan.

Med i delegationen var högsta ledning i Umeå, Skellefteå, Malå, Robertsfors och Lycksele kommuner. Vidare var VD i Företagarna och Västerbottens handelskammare med samt Skogsstyrelsens distriktschef.

Från Länsstyrelsen deltog länsråd Birgitta Heijer och avdelningsdirektör Mats-Rune Bergström.

Senast uppdaterad: 2011-06-13    

Kontakta oss

Mats-Rune Bergström
Stabsenheten
Mats-Rune punkt Bergstrom snabela lansstyrelsen punkt se¤Mats-Rune punkt Bergstrom snabela lansstyrelsen punkt se
010-2254474
070-6217352