Projektstöd 

Länsstyrelsen kan ge dig ekonomiskt stöd till ett projekt som gynnar den regionala tillväxten och utvecklingen.

Syftet med projektstöden är att stärka lokal och regional konkurrenskraft i alla delar av landet. Du kan söka projektstöd om du tillsammans med andra har en idé som ni vill genomföra i ett projekt. Projektet ska vara något nytt, ligga utanför de ordinarie verksamheterna och vara väl avgränsat i tid. Resultatet av projektet ska vara till nytta för flera.

 

Kontakta oss

Marika Linder
Ansvarig projektstöd
Regional tillväxt
Marika punkt Linder snabela lansstyrelsen punkt se¤Marika punkt Linder snabela lansstyrelsen punkt se
010-2254489

webbansokan.se

Information

- Anläggningar för mottagande av toalettavfall från fritidsbåtar

- Anläggningar för tvätt av bottnar på fritidsbåtar