Betaltjänster

Oavsett var i landet du bor eller är verksam ska du ha tillgång till tjänster som du kan använda för att betala med och för att ta ut kontanter. Företagare och föreningar ska kunna sätta in sina dagskassor på bankkonto. Dessa tjänster kallas för grundläggande betaltjänster.

Riksdagen har beslutat om ett politiskt mål att alla i samhället ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser. Landets 21 länsstyrelser har i uppdrag att bevaka om tillgången till grundläggande betaltjänster motsvarar samhällets behov. Särskilt hur situationen ser ut för äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Det betyder att länsstyrelserna kartlägger behovet av och tillgången till grundläggande betaltjänster i samtliga län, samt följer utvecklingen på betaltjänstmarknaden.

Den 1 juli 2014 trädde förordningen om statligt stöd till tillhandahållare av grundläggande betaltjänster i kraft. Här finns bestämmelser om stödets villkor, vem som kan söka och för vilken typ av betaltjänst. Det är till exempel viktigt att det finns ett uttalat behov på orten av en grundläggande betaltjänst.

Ansökningsblanketten hittar du i en ruta till höger.

 

Välj rätt teknik för betalterminalen
Under sommarmånaderna inträffar många festivaler och marknader, och är en viktig period för många handlare. Men det händer ibland att kortbetalningar med mobilnätsanslutna betalterminaler inte kan genomföras. Post- och telestyrelsen (PTS) har därför tagit fram ett antal råd för den som ska införskaffa en betalterminal. Genom att kartlägga sitt behov kan man välja en teknisk lösning som passar. Det finns till exempel olika lösningar beroende på om man har en fast verksamhet eller om man befinner sig på olika platser, t.ex. marknader. Se faktablad i en ruta till höger, besök även PTS:s webbsida för att läsa mer om betalterminaler:

https://www.pts.se/sv/Privat/Post/Grundlaggande-betaltjanster/Betalterminaler/