Affärsutvecklingscheckar för internationalisering

Syftet med checkarna är att bidra till hållbar tillväxt genom att stöd lämnas till köp av tjänster för att företag snabbare ska nå ut till nya marknader.

Efter en ny utlysning från Tillväxtverket finns nu åter möjligheten för länets företag att söka affärsutvecklingscheckar för satsningar på internationalisering. För företag som arbetar med miljöteknik kan affärsutvecklingscheckar för internationalisering sökas inom Grön tillväxt.

Syftet är som tidigare att checkarna ska bidra till hållbar tillväxt genom att stöd lämnas till hållbara exportsatsningar som leder till ökad lönsamhet och stärkt konkurrenskraft.

Stödförutsättningar som tidigare. Stöd kan sökas på belopp mellan 50 000 – 250 000 kronor. Kostnaderna ska medfinansieras med minst 50 %.

Företag som söker ska ha mellan 2-49 anställda och minst 3 miljoner kronor i omsättning.

Stödet kan användas till köp av tjänster, resekostnader (max 20 % av totala kostnader) och projektanställningar (som påbörjas efter beslut), det vill säga att det ska vara en ny kompetens i företaget.

För närvarande är möjligheten att söka affärsutvecklingscheckar stängd, men vi återkommer när möjligheten finns igen!

 

intresseanmälan för de nya affärsutvecklingscheckarna finns här.

Intresseanmälningar kommer att bedömas av en grupp bestående av representanter från Almi Företagspartner, Business Sweden, Entreprise Europe Network, Länsstyrelsen Västerbotten, och Västerbottens Handelskammare.

De företag som går vidare efter bedömning kommer att få presentera sin affärsstrategi/affärsplan inför en panel, ett ”draknäste”, varpå ett antal företag kommer att rekommenderas för en ansökan om stöd.

 I samarbete med: