Affärsutvecklingscheckar för internationalisering

Att skicka in intresseanmälan för detta gäller tillsvidare.

Länets småföretag (företag med mindre än 50 anställda) kan nu åter söka ekonomiskt stöd i form av affärsutvecklingscheckar för internationalisering. För småföretag som arbetar med miljöteknik kan affärsutvecklingscheckar för internationalisering sökas inom Grön tillväxt.

Då syftet med checkarna är (förutom att de ska bidra till ökad konkurrenskraft och lönsamhet hos företagen) att de ska bidra till en hållbar tillväxt, uppmanar vi särskilt småföretag som arbetar med miljöteknik att söka stöd för satsningar på export.

Stöd kan sökas på belopp mellan 50 000 – 250 000 kronor. Kostnaderna ska medfinansieras med minst 50 %.

Småföretag som söker ska ha mellan 2-49 anställda och minst 3 miljoner kronor i omsättning, samt ordnad ekonomi.

Stödet kan användas till köp av tjänster, resekostnader (max 20 % av totala kostnader) och projektanställningar (som påbörjas efter beslut), det vill säga att det ska vara en ny kompetens i företaget.  

http://www.lansstyrelsen.se/_layouts/IMAGES/icpdf.gif

intresseanmälan för de nya affärsutvecklingscheckarna finns här. Mejla din intresseanmälan till vasterbotten@lansstyrelsen.se.

Intresseanmälningar kommer att bedömas av en grupp bestående av representanter från Almi Företagspartner, Business Sweden, Entreprise Europe Network, Länsstyrelsen Västerbotten, och Västerbottens Handelskammare.

De företag som går vidare efter bedömning kommer att få presentera sin affärsstrategi/affärsplan inför en panel, ett "draknäste", varpå ett antal företag kommer att rekommenderas för en ansökan om stöd.

 I samarbete med: