Utveckla ditt företag - vi hjälper dig på vägen

De olika stöden syftar till att skapa tillväxt och en balanserad regional utveckling. Stöden är behovsprövade och riktar sig främst till små- och medelstora företags investeringar i tillväxt i glesbygd.

Stöden kan beviljas som:

  • Mikrobidrag  20 000–30 000 kronor (Försumbart stöd)
  • Jämställdhetscheck 75% stöd max 150 000 kr (Försumbart stöd)
  • Tillväxtcheck 75% stöd max 150 000 kr (Försumbart stöd)
  • Konsultcheck/Forskarcheck max 150 000 kronor
  • Särskilt investeringsstöd 20 000–1 800 000 kronor (Försumbart stöd) 
  • Regionalt investeringsstöd, större investering men där hela investeringen är max 25 miljoner 
  • Affärsutvecklingscheckar (Läs mer på den sidan)
  • Innovationscheck 50% stöd max 50 000 kr (I mycket tidga skeden)
  • Innovationsbidrag 45% stöd max 1 200 000 kr (nyskapande utveckling)

OBS! Tillsammans får stöden inom Mikrobidrag, Jämställdhetscheck, Tillväxtcheck och Särskilt investeringsstöd uppgå till maximalt 1 800 000 kronor per företag under en treårsperiod (Försumbart stöd). Vid en ansökan om försumbart stöd måste Länsstyrelsen kontrollera att inget av de företag som beviljas stöd har nått EU-reglernas takbelopp. Blankett för detta finns här: (Om företaget ingår i en koncern gäller takbeloppet beräknat på försumbart stöd som lämnats till hela koncernen) 

Beviljas 500 000 kr eller mer i stöd tas säkerheter/borgen ut för detta.

Tänk på att alla ansökningar kan diskuteras med den kommun där investeringen ska göras.  

Se snabbguiden för en överblick och läs mer om stöden via navigeringen till vänster. Få fler svar i vår FAQ.  

Läs mer om i vilka geografiska områden bidragen kan sökas

Kvinna på kontor

Det finns även möjlighet för företag utanför tätorterna att få företagsstöd inom "Landsbygdsprogrammet" på Länsstyrelsen.

Bidraget är normalt 40% av kostnader (max 1 600 000 kr bidrag/ 3 år). Godkända kostnader för investeringarna måste uppgå till minst 100 000 kr och stöd lämnas endast till "hårda" investeringar. Stöd kan inte lämnas inom tätorter med mer än 3 000 innevånare. Till dessa hör: tätorterna Vännäs, Vilhelmina, Lycksele, Skellefteå, Skelleftehamn, Umeå och Holmsund.  - Detta kan vara intressant för kustkommunerna i länet att känna till då de nationella företagsstöd som lämnas där maximalt uppgår till 25%.

För mer info kontakta Torbjörn Lindahl, handläggare Landsbygdsprogrammet: 010-225 44 90, eller någon av de andra handläggarna inom landsbyggsutveckling här:

 

Kontakta oss

Vi som handlägger företagsstöd
har delat upp ansvar efter
kommungränserna.

Se våra områden på vår kontaktsida.

Sök företagsstöd online

 

Sök våra företagsstöd via Tillväxtverkets e-tjänst minansokan.se

Vi rekommenderar att ni använder (mobilt-) bankid för att logga in via e-tjänsten.

 Stödguide för företag

Information till dig ösom tänkt starta företag i Västerbotten, eller för dig som redan driver ett företag och som planerar att nyinvestera. Läs vår stödguide
 
 

 Nyttiga länkar

Mall till affärsplan
Skapa din egen affärsplan hos Verksamt.se

Styrande förordningar
Förordningen om regionalt bidrag till företagsutveckling.

Förordningen om stödområden i Sverige