Utveckla ditt företag - vi hjälper dig på vägen

De olika stöden syftar till att skapa tillväxt och en balanserad regional utveckling. Stöden är behovsprövade och riktar sig främst till små- och medelstora företags investeringar i tillväxt i glesbygd.

Stöden kan beviljas som:

  • Mikrobidrag  20 000–30 000 kronor (Försumbart stöd)
  • Jämställdhetscheck 75% stöd max 150 000 kr (Försumbart stöd)
  • Tillväxtcheck 75% stöd max 150 000 kr (Försumbart stöd)
  • Särskilt investeringsstöd 20 000–1 800 000 kronor (Försumbart stöd) 
  • Regionalt investeringsstöd, större investering men där hela investeringen är max 25 miljoner 
  • Affärsutvecklingscheckar (Läs mer på den sidan)
  • Innovationscheck 50% stöd max 50 000 kr (I mycket tidga skeden)
  • Innovationsbidrag 45% stöd max 1 200 000 kr (nyskapande utveckling)

OBS! Tillsammans får stöden inom Mikrobidrag, Jämställdhetscheck, Tillväxtcheck och Särskilt investeringsstöd uppgå till maximalt 1 800 000 kronor per företag under en treårsperiod (Försumbart stöd). Vid en ansökan om försumbart stöd måste Länsstyrelsen kontrollera att inget av de företag som beviljas stöd har nått EU-reglernas takbelopp. Blankett för detta finns här: (Om företaget ingår i en koncern gäller takbeloppet beräknat på försumbart stöd som lämnats till hela koncernen) 

Beviljas 500 000 kr eller mer i stöd tas säkerheter/borgen ut för detta.

Tänk på att alla ansökningar kan diskuteras med den kommun där investeringen ska göras.  

Se snabbguiden för en överblick och läs mer om stöden via navigeringen till vänster.  

Kvinna på kontor

 

Kontakta oss

Vi som handlägger företagsstöd
har delat upp ansvar efter
kommungränserna.

Se våra områden på vår kontaktsida.

Sök företagsstöd online

 

Sök våra företagsstöd via Tillväxtverkets e-tjänst minansokan.se

Vi rekommenderar att ni använder (mobilt-) bankid för att logga in via e-tjänsten.

 Stödguide för företag

Information till dig som tänkt starta företag i Västerbotten, eller för dig som redan driver ett företag och som planerar att nyinvestera. Snabbguide
 
 

 Nyttiga länkar

Mall till affärsplan
Skapa din egen affärsplan hos Verksamt.se

Styrande förordningar
Förordningen om regionalt bidrag till företagsutveckling.

Förordningen om stödområden i Sverige