Företagsstöd till fiskerinäringen

Inom det nya Havs- och fiskeriprogrammet (2014-2020) finns möjligheter att söka EU-stöd för investeringar inom fiske, vattenbruk och beredning och saluföring.

Stöden avser investeringar i

  • Fiske
  • Beredning, saluföring, direktförsäljning
  • Kompletterande verksamhet som tex sportfisketurism och resturanger
  • Vattenbruk

Länsstyrelsen kommer att besluta om alla företagsstöd och om stöd till investeringar i fiskehamnar.

Ansök på jordbruksverket.se

Mer information om stödmöjligheter inom Havs- och fiskriprogrammet finns på Jordbruksverket.se (ansökan görs sedan under "Mina sidor")

Stöd för satsningar inom fisketurism

Utanför Havs- och fiskeriprogrammet kan stöd även sökas för direkta företagssatsningar inom fisketurism. För ansökningar om stöd som gäller satsningar inom fisketurism hänvisas till enheten för Regional tillväxt, telefon 010-225 40 00 eller via e-post vasterbotten@lansstyrelsen.se.