Auktorisation av bilskrotare - Bilskrotning

Den som har ett bilskrotningsföretag måste vara godkänd (auktoriserad) av Länsstyrelsen. Vi kontrollerar att anläggningen uppfyller kommunens miljökrav och att den som ansöker har bygglov för anläggningen och tillstånd till verksamheten.

Reglerna för bilskrotning finns i bilskrotningsförordningen (SFS 2007:186), och enligt den ska platsen för bilskrotningen återställas om och när verksamheten upphör. I § 35 anges också att Länsstyrelsen kan kräva en säkerhet för de åtgärder som behövs.

Mottagningsställen

Uttjänta bilar kan lämnas till en auktoriserad bilskrotare eller ett mottagningsställe, det vill säga en plats som producenterna utsett för att ta emot uttjänta bilar. Mottagningsställen för skrotning av uttjänta bilar är en följd av ett EU-direktiv som tydliggör producenternas ansvar för uttjänta fordon. Mottagningsställen ska anmälas till Länsstyrelsen av bilproducenterna.

Auktorisation av bilskrotare

En auktorisation gäller högst fem år men kan förlängas efter ansökan. För att bli auktoriserad bilskrotare måste anläggningen och företaget uppfylla vissa krav. Det skall bl.a. finnas de tillstånd som behövs enligt plan- och bygglagen (bygglov) och miljöbalken. Företaget måste också ha en egen slutskrotningsanläggning eller ett avtal med en sådan anläggning. Avgiften för en ansökan om auktorisation som bilskrotare är 2300 kronor som ska betalas till bankgiro 5050-8738. Ansökan behandlas inte förrän ansökningsavgiften har kommit in.

Auktoriserade bilskrotare i Västerbotten

Se länk till höger som visar en förteckning över auktoriserade bilskrotare i Västerbotten.

 Lista över bilskrotare