Näringsliv och föreningar

Kvinna som arbetar framför dator

Länsstyrelsen stimulerar länets företag på flera sätt för att skapa en hållbar ekonomisk utveckling och öka sysselsättningen.

Finansiering till företag och vissa projekt

Som en del i arbetet för att skapa regional tillväxt i länet har Länsstyrelsen möjlighet att delfinansiera tillväxtskapande insatser direkt i enskilda företag. Vi kan även finansiera mer generella insatser i form av projektstöd i vissa fall.

Tillsammans gör vi det hållbara möjligt

Det som står i rubriken är hela Länsstyrelsens slogan, och inom vårt område som är regional tillväxt är ett av våra uppdrag att uppmuntra näringslivet att arbeta med frågor som rör jämställdhet, miljö och integration, så att de är självklara för att stärka hållbar utveckling och tillväxt.

Pilotprojekt för jämställdhet

Länsstyrelsen Västerbotten är en av sju organisationer i landet som beviljats medel av Tillväxtverket till pilotprojekt för jämställdhetsintegrering inom det företagsfrämjande systemet.

Länsstyrelsens pilotprojekt, som pågått under perioden 2013-2014,  syftar till att utveckla metoder för att säkerställa att kvinnor och män på lika villkor kan ta del av information om företagsstöd och att ansöka och beviljas stöd.

Se mer under fliken Företagsstöd till vänster.

minansokan.se

 

Sök våra företagsstöd via Tillväxtverkets e-tjänst minansokan.se

Vi rekommenderar att ni använder (mobilt-) bankid för att logga in via e-tjänsten.

På Verksamt.se hittar du verktyg och info för att till exempel skapa en affärsplan och registrera företag. Information från flera myndigheter på ett ställe.
På EMAS.se hittar ditt företag info om EU:s miljöledningssystem som skapar affärsnytta med miljöhänsyn, stärker relationer med kunder samt ökar ”vi-känslan” internt.
Ansök om auktorisation av delgivningsföretag och godkännande av personal hos Länsstyrelsen i Norrbottens län.