Miljörapport

Den som bedriver en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet är skyldig att före den 31 mars varje år lämna in en miljörapport för föregående år till tillsynsmyndigheten (kommunens miljökontor eller länsstyrelsen). Kravet på miljörapport ställs i miljöbalken, i 26 kap. 20 §. 

Miljörapporter ska från och med 2008 lämnas elektroniskt via Naturvårdsverkets databas för miljörapporter, Svenska miljörapporteringsportalen (SMP)

Vad miljörapporten ska innehålla framgår av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport (NFS 2006:9). För att hitta föreskrifterna samt information om SMP och om hur tjänsten fungerar, gå in på Naturvårdsverkets hemsida eller klicka på länkarna till höger.