Täktverksamhet

Täktverksamhet innebär utvinning och förädling av bland annat berg, naturgrus, morän och matjord. Materialet används sedan i samband med t e x anläggning av väg, järnväg och byggnader men även för tillverkning av asfalt och betong.
Täktverksamhet

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsen prövar ansökningar om tillstånd för täktverksamhet och därutöver bedrivs tillsyn av täkter. Tillsynen innebär att man på olika sätt kontrollerar att tillstånd, villkor, lagar och föreskrifter efterlevs.

Länsstyrelsen arbetar även med tillsynsvägledning gentemot länets kommuner.

 

 Externa länkar