Underlagsdokument till vattenförvaltningens åtgärdsprogram

Underlagen till åtgärdsprogrammet beskriver hur vattnen mår i Västerbottens län, och vad som behöver göras för att länets vatten ska nå god eller hög status.

Stöd i arbetet mot god vattenstatus

Det återstår ännu mycket arbete innan våra sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten har god status. Underlagsdokumenten är ett stöd för länsstyrelsen, vattenråd, kommuner och andra i arbetet mot god vattenstatus. Underlagen kan användas som verktyg för att prioritera var insatser ska göras.

Län i två vattendistrikt

Västerbottens län tillhör två vattendistrikt. De flesta kommuner ligger inom avrinningsområden som förvaltas av Bottenvikens vattenmyndighet. Dorotea, Vilhelmina och Åsele kommuner ligger helt eller delvis (Åsele) inom Ångermanälvens avrinningsområde vilket förvaltas av Bottenhavets vattenmyndighet. Bjurholms och Nordmalings kommuner ligger också inom båda vattendistrikten och avrinningsområdena förvaltas av både Bottenvikens och Bottenhavets vattenmyndighet. 

12 åtgärdsområden som berör Västerbottens län

Underlagen är uppdelade i åtgärdsområden. I Bottenvikens vattendistrikt motsvaras de av de vattenrådsområden som bildades under förra förvaltningscykeln. I Bottenviksdistriktet presenteras underlaget på egna webbsidor med undersidor med kopplingar till databasen VISS. Dessa hittar du i menyn till vänster, genom att klicka på länkarna nedan eller genom att klicka på önskat område i kartan. 

I Bottenhavsdistriktet presenteras underlaget i form av sammanfattningar. Du kan ta del av dessa genom att klicka på länkarna nedan eller genom att klicka på önskat område i kartan.

Kustvatten ingår i flera åtgärdsområden

Åtgärdsunderlagen för kustvatten finns samlat i åtgärdsområdet för södra Bottenvikens kustvatten. Kustvattnen ingår även i respektive underlag för övriga åtgärdsområden.

 

 

Åtgärdsområden i länet i Bottenviksdistriktet

Åby-, Byske- och Kåge älvar med kustvatten

Skellefteälven med kustvatten

Mellanbygden med kustvatten 

Ume- och Vindelälven med kustvatten

Södra Västerbotten med kustvatten Bottenviksdelen

Södra Bottenvikens kustvatten

Åtgärdsområden i länet i Bottenhavsdistriktet

Södra Västerbottens VRO Bottenhavsdelen

Vojmån och Vapstälven 

Malgomaj och Kultsjödalen

Långseleån 

Övre Ångermanälven

Norra Ångermanland

Länkar

Samråd pågår
Vad tycker du?

VISS - Vatteninformationssystem Sverige
Hur mår ditt vatten?

Vattenmyndigheten Bottenviken
Sveriges nordligaste vattendistrikt

Kontakta oss

Mats Johansson
010-2254353

Anneli Sedin
010-2254360

Christina Strömberg
010-2254362

Hans-Erik Johansson
010-2254352