Informationscentralen för Bottniska viken - ICBV 

Informationscentralens uppgift är att snabbt nå ut med information till berörda myndigheter, organisationer och allmänheten i samband med ovanliga händelser och akuta situationer i kust- och havsmiljö. Det handlar exempelvis om algblomningar, större antal döda fåglar och fiskar eller döda sälar.

Gråsäl
Gråsäl. Foto: Anna Roos, Naturhistoriska riksmuseet
Om du vill rapportera en händelse till Informationscentralen kan du använda vår rapportblankett som finns under rubriken "Rapportera händelser" eller kontakta oss via telefonsvarare, fax eller e-post. 

Kontakta oss

Telefonsvarare:
010-2254111

Fax: 010-2254124

E-post: icbv@lansstyrelsen.se

Adress:
Länsstyrelsen Västerbotten
Informationscentralen för Bottniska viken
901 86 Umeå