Miljö och klimat

Provtagning i vatten.

Länsstyrelsen har en viktig roll när det gäller miljö- och klimatarbetet i länet. Vi samordnar miljöarbetet, informerar och sprider kunskap, arbetar med miljömål och miljöövervakning, vattenförvaltning samt klimat- och energifrågor. Dessutom beslutar vi om tillstånd till och genomför tillsyn av verksamheter som påverkar miljön.

Behöver du söka tillstånd, dispens eller anmäla samråd?

Vissa verksamheter och åtgärder kräver tillstånd eller dispens från Länsstyrelsen. För vissa andra verksamheter behövs ett samråd med Länsstyrelsen.

Mer information om tillstånd, dispens och samråd