Notarius publicus

Länsstyrelsen utser så kallade notarius publicus, enskilda personer som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga riktigheten i olika uppgifter. Titeln är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”.

Uppdraget som notarius publicus kan vara tidsbegränsat och Länsstyrelsen anger inom vilket geografiskt område, oftast en kommun, som personen ska utföra sitt uppdrag. Hon eller han är dock behörig att arbeta även utanför det angivna området.

För att kunna bli notarius publicus ska du ha avlagt juristexamen. Du får inte vara försatt i konkurs eller ha en förvaltare.

  

Förordnade som notarius publicus i Västerbotten:

Lycksele kommun

Advokat Mikael Stenman,
Borgaregatan 11, Lycksele. Tel 0950-266 00

Skellefteå kommun

Advokat Fredrik Elveros, Advokatbolaget Gullesjö,
Kanalgatan 45 B, Skellefteå. Tel 0910-362 75

Umeå kommun
Advokat Anders Johnsson, Ahlgrens Advokatbyrå,
Renmarkstorget 8, Umeå. Tel 090-77 83 10

Christer Ärlestig (biträdande notarius publicus),
Ahlgrens Advokatbyrå, Renmarkstorget 8, Umeå.
Tel 090-77 83 10