Information om skola och utbildning

Migrationsverkets information om skola
Kommunen ansvarar för att ge asylsökande barn som bor inom kommunen möjlighet att gå i skolan på samma villkor som andra barn som bor i Sverige.

Skolverket om den svenska skolan för nyanlända - Om skolan på olika språk.

Frågor om skola och utbildning

Skolinspektionens frågor och svar om utbildning för nyanlända och asylsökande

Allmänna råd

Skolverkets Allmänna råd om utbildning för nyanalända

Förstärkt stöd

Skolverket om förstärkt stöd  - Förstärkt stöd till skolor som organiserar utbildning för nyanlända

Inspirationsmaterial

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, Publikation om skolgång för nyanlända