Flyktingsituationen i Västerbottens län

Länsstyrelsen samarbetar med myndigheter, berörda organisationer och kommuner för att gemensamt hantera situationen med asylsökande och andra migranter som kommer till Sverige.

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen samarbetar med kommuner, myndigheter och organisationer i länet för att stödja och samordna behov och tillgängliga resurser. Regelbundna samverkanskonferenser genomförs för att få en bild av läget, vilka behov som finns och vilka åtgärder som behöver vidtas.

Genom underlag från kommunerna, landstinget och polisen gör Länsstyrelsen en samlad bedömning av läget i länet, som även rapporteras vidare till MSB och presenteras vid veckovisa möten. Den samlade lägesbilden används som underlag för fortsatta åtgärder och strategiska beslut.

Här finns Migrationsverkets statistik över asylsökande i landet.

Länksamlingar

Information för myndigheter och aktörer - Dokument, riktlinjer, lägesbild, länkar, nyheter och FAQ:er med mera för dig som jobbar med flyktingsituationen.

Länksamling för flyktingsituationen
Sammanställning av länkar till information hos centrala, regionala och lokala aktörer.

FAQ, Krisinformation.se Samling av myndigheternas frågor och svar.

Mediebild, Krisinformation.se
Daglig mediebild från krisinformation.se.