Lättläst om Länsstyrelsen 

Sverige är indelat i 21 län.
Ett län består av flera kommuner.
I varje län finns en länsstyrelse och en landshövding.
Länsstyrelsen är en statlig myndighet.

Överlämnande av brev
Foto: Jan Lindmark

Landshövdingen är chef för länsstyrelsen.
Västerbottens vikarierande landshövding heter Birgitta Heijer.

Länsstyrelsen Västerbotten har cirka 250 anställda.
Vi arbetar med många olika saker. Här följer några exempel:

  • Vi övervakar miljön och naturen i länet.
  • Vi ser till att djuren har det bra.
  • Vi bildar naturreservat i länet och sköter sedan om dem.
  • Vi förmedlar bidrag till företag som vill växa

Kontakta oss

Lilian Johansson
Kommunikatör
Kommunikationssekretariat
lilian punkt johansson snabela lansstyrelsen punkt se¤lilian punkt johansson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2254238
072-5177370

Länsstyrelsen arbetar för hållbar utveckling

Omslag broschyr

Broschyr om vårt uppdrag på lättläst svenska.