Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Landsbygdsprogrammet ska bidra till lönsamma och livskraftiga företag, aktiva bönder och en modern landsbygd.  Så kan regeringens målsättning och utgångspunkt sammanfattas för det nya landsbygdsprogrammet.
Olika bilder från landsbygden

Allmänt om Landsbygdsprogrammet 2014-2020  

Landsbygdsprogrammet löper under perioden 2014-2020 och en regional handlingsplan för genomförandet av programmet har tagits fram för Västerbotten. 

I den Regionala handlingsplanen anges vilka insatser som är särskilt prioriterade i Västerbotten.  I landsbygdsprogrammet ingår företagsstöd, projektstöd, stöd till bredband, miljöinvesteringar, ersättning för ekologisk produktion, kompensationsstöd och djurvälfärdsersättningar. Stöden och ersättningarna finansieras gemensamt av Sverige och EU. Det finns ca 36 miljarder kronor i Landsbygdsprogrammet under 2014-2020. 

Det är nu möjligt att ansöka om stöd från Landsbygdsprogrammet för flertalet av stöden.

Viktig information om vad som gäller de olika stöden hittar man på Jordbruksverkets hemsida http://www.jordbruksverket.se/

Hur ansöker man om stöd i Landsbygdsprogrammet?

I det nya Landsbygdsprogrammet görs ansökan i en ny e-tjänst på Jordbruksverkets webbplats. För att använda tjänsten behövs en e-legitimation och fullmakt. Om det kan man läsa mer om här. Landsbygdsprogrammet 2014-2020 innehåller en hel del nyheter vad gäller bl a tidpunkt för när ansökan ska lämnas in till Länsstyrelsen. Västerbotten har en egen tidplan som är bra att känna till och som finns under

Tidplan för ansökan om stöd från landsbygdsprogrammet i Västerbotten