Företagsstöd inom Landsbygdsprogrammet

Syftet med företagsstöden är att öka konkurrenskraften för företag på landsbygden och inom de gröna näringarna men även bidra till ökad livskvalitet och starkare ekonomi på landsbygden.

Det finns olika företagsstöd

Det finns olika företagsstöd. Vad du planerar att göra avgör vilket stöd du kan söka.

Vad ska du göra? Vilket stöd kan du
söka?
Du är under 40 år och har startat eller etablerat dig som ägare till ett jordbruks- eller trädgårdsföretag Startstöd
Du ska göra investeringar i ett befintligt eller nystartat företag för att ändra eller utveckla företagets verksamhet Investeringsstöd
Du som redan har en primär produktion men vill starta något nytt som inte är primär produktion eller förädling Diversifiering
Du ska förädla jordbruks- och skogsprodukter Förädlingsstöd
Du ska plantera energiskog Investeringsstöd
Du vill öka dina eller dina anställdas kunskaper för att utvecklas och därmed stärka företaget inom t.ex. ekonomi, produktion, miljö eller djurvälfärd Stöd för
kompetensutveckling

Den regionala strategin spelar en stor roll

Länsstyrelsen har tagit fram en regional strategi för landsbygdsprogrammet. Den handlar om hur företagsstöden ska fördelas för att nå bästa effekt. Strategin utgår från de mål och prioriteringar som finns i Sveriges landsbygdsprogram. Ansökningar om stöd prioriteras av länsstyrelsen bland annat med utgångspunkt från hur mycket ansökan bidrar till att uppfylla målen i den regionala strategin.

Så här ansöker du

Ansökan om företagsstöd sker i 2 steg:

  • ansökan om företagsstöd 
  • ansökan om utbetalning av företagsstöd
    (behövs inte för startstöd)

Innan du börjar agera är det viktigt att du lämnar in en ansökan om företagsstöd för att åtgärderna ska vara möjliga att stödja vid ett eventuellt positivt beslut.

Innan du ansöker om stöd bör du ta reda på hur länets regionala strategi ser ut. Om det du ska göra i ditt företag inte stämmer in på strategin är det inte säkert att du kan få företagsstöd. 

Du behöver en affärsplan

I samband med ansökan om stöd behöver du upprätta och bifoga en affärsplan. Affärsplanen ligger till grund för bedömningen av din ansökan. Om du söker investeringsstöd för plantering av energiskog behöver du ingen affärsplan.